top of page

Staatsman of -vrouw

Staatsman of -vrouw

DRAFT 1.0

4 maart 2021

Curaçao heeft geen staatsmannen of vrouwen? Downs schreef al in 1967 zijn boek over bureaucratie (Downs, 1967). Samen met de publicatie van Max Weber zijn het de beste publicaties op dit gebied. Downs onderscheidt de volgende typen ambtenaren:

1. Climber: iemand die primair de voortgang van de eigen loopbaan op het oog heeft, dus een strever.

2. Statesman: een ambtenaar die vooral gericht is op het algemeen belang. Deze categorie ondervindt in een overheidsorganisatie de meeste belemmeringen omdat er binnen de overheid concurrentie bestaat tussen afdelingen en ambtelijke posities dwingen tot op zijn minst een pleitbezorgersrol.

3. Conserver: een ambtenaar die eerst denkt aan zekerheid, aan een vaste baan, dus een behoudzuchtige ambtenaar.

4. Advocate: iemand die eerst denkt aan compromissen en dan pas aan de eigen afdeling. Extern zijn het partijdige pleitbezorgers voor de zaak waarvoor ze staan maar intern stellen ze zich op als onpartijdige scheidsrechters.

5. Zealot: iemand die behalve aan het eigen belang vooral denkt aan het belang van de eigen afdeling. Een zeloot is iemand met blikvernauwing. Deze heeft oogkleppen op voor alles buiten het eigen bureau maar stort zich met veel energie op de verdediging van de eigen zaak.

Persoonlijk gebruik ik deze indeling ook om politici en bestuurders in te delen. Ik stel vast dat wij op Curaçao geen staatsmensen hebben, actief of niet actief, binnen of buiten de politiek. Het gaat om het eigenbelang en het belang van de groep. Dus ik beantwoord mijn eigen vraag: wij hebben geen staatspersonen, anders hadden wij de crisis in de Staten wel opgelost, zonder aanwijzing de Rijksministerraad (Curacao krijgt aanwijzing uit Den Haag, 2021). Het wel in lijn met mijn eerder vaststelling dat wij verdeeld zijn, gebaseerd op clans (paars) en gangs (rood).

Zal er een staatsman of –vrouw opstaan?

References

Curacao krijgt aanwijzing uit Den Haag. (2021, februari 26). Retrieved from curacao.nu: https://curacao.nu/curacao-krijgt-aanwijzing-uit-den-haag/

Downs, A. (1967). Inside Bureaucratie.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page