top of page

Sense and simplicity; Ambtenaren Credit Union, ACU

‘Sense and simplicity’

Ambtenaren Credit Union, ACU

DRAFT 1.0

9 maart 2021

Ik weet het, het is Algemene Credit Union. Gister was op de algemene leden vergadering van de ACU om de nieuwe governance-structuur te formaliseren (ACU-leden voor herstructurering, 2021). Dit was een belangrijke stap in een herstructureringsproces dat reeds in 2002 door de leden was opgedragen aan het bestuur en de afgelopen jaren zelfs tot muiterij heeft geleid. Stille curatoren vanuit de Centrale Bank kwamen er aan te pas.

In 2004 verving Philips de slogan ‘Let's make things better’ met ‘Sense and Simplicity’ (Philips kiest voor ‘sense and simplicity’, 2004). Ik vond het toen suf,want wie wil nu simpel zijn? Vandaag weet ik beter.

En jaren tachtig werd ik als ambtenaar lid van de ACU. Ik ben sosio 01222. Het was niet langer de simpele organisatie van Mintzberg, maar was al flink op weg een machineorganisatie te zijn. Dat is inherent aan groei.

Het bestuur en de leden werden steeds ambitieuzer. Het virus van gigantisme had toegeslagen (Noels, 2019). De statuten werden gewijzigd en ook niet ambtenaren konden lid worden. De organisatie groeide, er moest gestandaardiseerd en geautomatiseerd worden. Maar dat moet allemaal door de leden worden goedgevonden. Dus in rond 2002 begon de governance en andere zaken te knellen.

62 jaar later kent de coöperatieve-vereniging meer dan 55.000 leden, als ik mij niet vergis en worstelt de organisatie met veranderingen. Men doet erg zijn best en er worden stappen gezet. De vergadering van gister was midden in de pandemie: online registreren, digitaal stukken opschrijven, zes theaterzalen en andere zalen huren, Zoom tussen de zalen, parkeren, mondkapje, maar vijftig mensen per zaal. Dan zie je dat ook zo iets niet lekker loopt vanwege de kwaliteit van de internetverbinding. De slides van het strategisch plan, door de general manager. De nieuwe structuur door de curatoren.

Ik wil onze ACU een aantal simpele punten meegeven. Hou het simpel en streef naar simplicity. Op dit moment wordt impliciet gekozen voor complexiteit. Investeer in de ware corporatie gedachte en ben meer dan een vereniging van consumenten. De corporatie wordt door velen gezien als de correctie van het huidige shareholder capitalism. En tot slot, ACU bereikt zoveel leden, dus als ACU verandert, een nieuwe mindset kan creëren, beïnvloed dat de helft van de bevolking. ACU kan een vehikel zijn voor transformatie van het eiland.

Maar goed internet (snel, betrouwbaar en betaalbaar) blijft een conditio sine qua non voor ACU en iedereen.

References

ACU-leden voor herstructurering. (2021, maart 8). Anilliaans Dagblad.

Noels, G. (2019). Gigantisme; van too big to fail naar trager, kleiner en menselijker. Lannoo Spectrum.

Philips kiest voor ‘sense and simplicity’. (2004, september 13). Opgehaald van www.adformatie.nl: https://www.adformatie.nl/contentmarketing/philips-kiest-voor-sense-and-simplicity

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page