top of page

Seksualiteit

Seksualiteit

19 september 2022

Er zijn van die onderwerpen waar je eigenlijk nooit over moet beginnen, want mensen zijn het gepassioneerd niet met elkaar eens en je komt er niet uit. In de tussentijd is het acroniem langer geworden maar ik heb het niet bijgehouden. Mijn persoonlijk standpunt over seksualiteit is dat er niets natuurlijkers is dan seks en het is zo oud als de mensheid en toch weten wij er geen raad mee. Ook moet iedereen het voor zichzelf weten en zeker niet schuilen achter een dogma. Verder heeft iedereen het recht om te kunnen zorgen voor een partner en gezin net als zij die dat doen in een huwelijk. Bij mee speelt mee dat (vaak) niet gekozen wordt voor een geaardheid of voorkeur. In de jaren tachtig, toen ik nog psychologie volgde, was het niet zo lang geleden het diagnose boek het geschrapte als afwijking of ziekte – in 1973 werd homosexualiteit uit de DSM verwijderd. Het paradigma was “nature and nurture.” De biologie speelde een rol maar ook opvoeding en/of de omgeving. Maar recent onderzoek, met een hele grote steekproef, stelt dat er geen gen is die een rol speelt. Feit is dat mensen die niet hetero zijn, hebben het erg moeilijk. Wat mij jaren terug heeft overtuigd was dat er mensen zijn die uit het leven willen stappen als ze ‘ontdekken’ dat ze niet binnen de ‘norm’ vallen en dat vind ik moet niet kunnen, iedereen moet het recht hebben zichzelf te zijn.

De laatste jaren wordt er steeds meer aangedaan. Het valt mij op dat in steeds meer films er sprake is van diversiteit. Ik vind dat goed, maar het moet wel binnen het verhaal passen, maar dat vind ik persoonlijk. De laatste tijd is er ook steeds discussie over hoe om te gaan met deze werkelijkheid binnen het onderwijs en de opvoeding. Ook daar ben ik niet tegen. Maar de vraag is op welke leeftijd begint men. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen, maar wat is vroeg genoeg? En soms heb ik het gevoel dat er te weinig aandacht is voor het vrouw en man zijn.

Er is ook steeds meer ongemak met het vrouw en man zijn. Het niet nieuw maar steeds meer melden vrouwen dat ze op onheuse wijze zijn benaderd door een man en dat het niet zelden gaat om grensoverschrijdend gedrag. De #metoo is er nog steeds.

En dan is er de pedofelie waarvan er een grote meerderheid die vindt dat dat wel de grens is. Volgens de wet mag iemand van boven de achttien jaar geen seks hebben met iemand van zestien jaar of jonger. Maar het gaat natuurlijk met name om die gevallen waar het kind erg jong is en de volwassen persoon ver boven de achttien is. Er is ook hier de discussie of pedofelie een afwijking is of natuurlijk is. Ik weet het niet.

Al met al, het is ingewikkeld geworden. Het gaat bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag niet eens meer om de seks maar het misbruik van macht. Ik zie, merk en lees dat jonge mensen het vaak moeilijk hebben met seksualiteit en het kan ook niet anders. Sommige onderzoeken stellen dat ze het minder frequent doen, vergeleken met bijvoorbeeld de babyboomers in hun jonge jaren. Ook lees ik dat het bepalen van de seksuele identiteit moeilijk is. Andere studies wijzen uit dat men relaties op een andere manier organiseert; dat een relatie soms gaat om meer dan twee personen. (Maar dat is een relatie met byside ook.)

Het komt erop neer dat wij er nog lang niet uit zijn en ik weet het niet.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page