top of page

School of the Future Curacao

School of the Future Curacao

DRAFT 3.0

24 februari 2023

In 1996 begon Andersen Business Consulting een project School of the Future (SoF) om een visie te ontwikkelen en te implementeren voor de postindustriële samenleving. Ik heb vele jaren een bijdrage geleverd aan deze conferentie. Toen waren de labels vierde industriele revolutie en Society 5.0 nog niet uitgevonden. Het is een uitgebreid concept maar laat ik een paar punten weergeven. Het is een gebouw niet opgesplitst in klassen en boordevol state of the art technologie―internet, computers, camera’s, robots, 3D-printers, zonnepanelen, etc. Maar ook de kantine en de schooltuin. Dit is mogelijk dankzij nauwe samenwerking met bedrijfsleven en anderen. Leerlingen van alle leeftijden vormen groepen om van elkaar te leren. De docent is een facilitator en leert mee. Leerlingen krijgen geen cijfers. Het wordt ook self-directed learning en lifelong learning.

De SoF dus is niet nieuw. Dus ik was blij toen ik benaderd was door CORE N.V. om in de jury zitting te nemen om te beoordelen hoe 14 van de deelnemende scholen―uit een totaal van ruim 60 scholen―hun visie presenteerden voor de SoF. Wat mij opviel is dat er niets nieuws is bijgekomen vanaf 1996 bij de visie van de SoF. Deze leerlingen van groep zeven hebben primair aandacht voor het gebouw en de technologie. Gelukkig waren er uitzonderingen die aandacht hadden voor bijvoorbeeld de energietransitie. En één school benadrukte inclusie, met het motto: No Child Left Behind. Gelukkig was in sketches te zien dat de leerlingen als visie hebben dat ze in groepen aan projecten zullen werken en dat de leraar een facilitator is en dat leerlingvolgsysteem een robot is die data in de cloud op slaat.

Ik heb twee punten. Ik denk dat de toekomst is veranderd. Onderwijs speelt zich steeds meer en meer af thuis en in organisaties, het gebouw blijft bestaan maar wordt anders en wordt ook een buurtcentrum voor volwasseneneducatie. Een tweede punt is leren van best practices. Het is moeilijk om vast te stellen welk land het beste onderwijssysteem. Maar vaak worden genoemd Finland, Korea, Singapore. Veel is cultureel bepaald. In het Oosten is men van veel en hard studeren. In Finland ligt de nadruk op fundamentele basisprincipes, dat is een belangrijke reden waarom Finland het beste onderwijssysteem ter wereld wordt beschouwd, omdat studenten de tijd en ruimte krijgen om in hun eigen tempo de beste basis en basisvaardigheden op te bouwen. Het aantal lesuren is zo beperkt mogelijk en veel leert men spelenderwijs, het liefst buiten in de tuin. Men moet echter voorzichtig zijn want ik heb niet de indruk dat wij hier veel leren tijdens het spelen, stel ik in het algemeen.

Voorlopig zitten wij hier met een concept Nulmeting rapport van het onderwijs en horen wij verder niets. En de gezamenlijke schoolbesturen die handtekeningen verzamelen als steun voor een petitie aan het koninkrijk om onderwijs de status van koninkrijksaangelegenheid te geven. Persoonlijk zie ik liever een wedstrijd waarbij kinderen een werkende website voor hun school moeten bouwen omdat een dergelijke website iets is dat blijvend is.

Miguel Goede

0 views0 comments

Comentarios


bottom of page