top of page

Ruim obstakels

"Een breed draagvlak creëren

* Ruim obstakels op

* Verander de structuren en systemen die de verandering verhinderen

* Moedig het nemen van risico aan alsmede het genereren van onconventionele ideeën en activiteiten"

Het bizarre is de leidinggevende steeds beter zijn geworden in het opruimen van obstakels, maar dat zijn vaak de zij die verandering willen. Ze worden vaak afgeschilderd dwarsligger of stoorzender.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page