top of page

Roder kan het niet

Meer 1.0 kan niet en roder kan het niet

Medio mei 2013 staat het er bol van. De minster van Sociale Zaken zet zelf twee politieke medewerkers fysiek in om de ambtelijke top van Mijn ministerie te intimideren en de tent uit te werken. Om partijgenoten en andere relaties, zomder de vereiste kwalificaties te benoemen. Iedereen kijkt toe. Sommigen spreken en schande van, maar er gebeurd nits. En dit escaleerderde de dag van het afscheid van de politiekleider van de PS, de zogenaamde grote vechter tegen corruptie.

Dit is het zoveelste bewijs dat het gaat om kennissen en niet om kennis.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page