top of page

Regen en infrastructuur

De eerste dagen van november regent het zwaar. Het doet denken aan 2010. Iedereen is er mee bezig. Het blijkt data onze infrastructuur niet is verbeterd. Er is veel water overcast, veel schade. Het water wordt niet opgevangen in dammen en de meeste huizen hebben nog geen regenbak. De minister is druk in d weer met asfalt op de brug, maar er is geen beleid en plan hoe om te gaan met regenwater. Dit terwijl het bekend is dat klimaatsverandering een impact zal hebben en water in de toekomst schaars zal zijn.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page