top of page

Prioritisering van innovatie

Prioritisering van innovatie

DRAFT 2.0

6 juli 2022

Benjamin Visser stelt dat bij het ontwikkelen van een nieuwe sector wij ons meer moeten richten op: decentraal, multifunctioneel en zelfregulerend, zogenaamde biologische systemen. Hij stelt dat wij vaak het tegenovergestelde nastreven: technologische systemen (enkel-functioneel, gereguleerd en hiërarchisch). Ik ben het met hem eens. Zijn manier van categoriseren doet mij denken aan Action Priority Matrix waar wij op zoek zijn naar high impact - low effort. Ben heeft het wel voor leken en niet technici weinig bekende zaken:

• PV = photovoltaic (zonnepanelen)

• RWZI = riool water zuiverings installatie

• Reed beds = reed bed of helofytenfilter, gebruikmakend van riet en bacteriën/schimmels a.d. wortels om de poepdeeltjes af te breken.

• Aquaponics = een voedselproductiesysteem dat aquacultuur (het kweken van waterdieren zoals vissen, rivierkreeften, slakken of garnalen in tanks) koppelt aan hydrocultuur (planten kweken in water) waarbij het voedselrijke aquacultuur water wordt toegevoerd aan hydrocultuurplanten, waar nitrificerende bacteriën zetten ammoniak om in nitraten.

Ik denk dat wij moeten innoveren op het gebied van voedsel, water, energie, communicatie, transport, cybersecurity.

0 views0 comments

Comentarios


bottom of page