top of page
Search
  • _

Prioritisering van innovatie

Prioritisering van innovatie

DRAFT 2.0

6 juli 2022

Benjamin Visser stelt dat bij het ontwikkelen van een nieuwe sector wij ons meer moeten richten op: decentraal, multifunctioneel en zelfregulerend, zogenaamde biologische systemen. Hij stelt dat wij vaak het tegenovergestelde nastreven: technologische systemen (enkel-functioneel, gereguleerd en hiërarchisch). Ik ben het met hem eens. Zijn manier van categoriseren doet mij denken aan Action Priority Matrix waar wij op zoek zijn naar high impact - low effort. Ben heeft het wel voor leken en niet technici weinig bekende zaken:

• PV = photovoltaic (zonnepanelen)

• RWZI = riool water zuiverings installatie

• Reed beds = reed bed of helofytenfilter, gebruikmakend van riet en bacteriën/schimmels a.d. wortels om de poepdeeltjes af te breken.

• Aquaponics = een voedselproductiesysteem dat aquacultuur (het kweken van waterdieren zoals vissen, rivierkreeften, slakken of garnalen in tanks) koppelt aan hydrocultuur (planten kweken in water) waarbij het voedselrijke aquacultuur water wordt toegevoerd aan hydrocultuurplanten, waar nitrificerende bacteriën zetten ammoniak om in nitraten.

Ik denk dat wij moeten innoveren op het gebied van voedsel, water, energie, communicatie, transport, cybersecurity.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page