top of page

Praten vs. Doen: De overvloed aan media en misinformatie

Praten vs. Doen: De overvloed aan media en misinformatie

DRAFT 5.0

28 juli 2023

Een andere indicatie dat we meer praten dan doen, is de overvloed aan media. Met name de talloze interactieve talkshows op de radio en televisie vallen op. Dagelijks bellen lokale 'experts' in om alles uit te leggen en oplossingen te presenteren. Een redenering die vaak wordt gevolgd, is: als ik het logisch heb bedacht, dan is het waar. Een voorbeeld hiervan is de viering van de Dag van het Volkslied en de Vlag op 2 juli. In 1983 werd op die datum voor het eerst de vlag van Curaçao gehesen. Bijna alle bellers willen uitleggen dat het de Dag van de Vlag is omdat toen de vlag in gebruik werd genomen. Het is logisch, dus het kan niet anders.

Als we een factchecker hadden, zou die melden dat met het aannemen van de vlag tevens de Dag van het Volkslied en het Volkslied werden ingesteld. Dit voorbeeld illustreert dat we niet hebben geleerd om eerst de feiten te raadplegen voordat we spreken. Hierdoor creëren we met ons gepraat steeds meer misinformatie, met alle gevolgen van dien. Een bijkomend fenomeen is dat mensen met relevante kennis, bijvoorbeeld door ervaring en/of opleiding, zelden bellen om te corrigeren. De kenniselite vervult haar maatschappelijke rol om de massa te verheffen niet. Zoals Peter Senge zei: kennis is alleen kennis als het wordt toegepast. Dus laten we iets doen!

Het is van cruciaal belang dat we leren om niet alleen te praten, maar ook actie te ondernemen op basis van feiten en betrouwbare informatie. Misinformatie verspreiden kan ernstige gevolgen hebben, zoals het ondermijnen van het vertrouwen van mensen in de waarheid en het leiden tot verkeerde beslissingen op persoonlijk en maatschappelijk niveau.

Maar het beeld is niet eenzijdig. Want in de bouw is het eerder veel doen en weinig denken en praten. Er lijkt ogenschijnlijk lukraak gebouwd te worden en men noemt het vooruitgang en economische ontwikkeling. Maar dat blijkt niet uit de cijfers, en toch gaan we er stug mee door, en over deze uit de hand gelopen situatie wordt niet gepraat. Bijvoorbeeld het verder groeien van het toerisme terwijl er geen werknemers zijn, om maar iets te noemen.

Als we de wereld willen verbeteren en positieve veranderingen willen bewerkstelligen, moeten we onze kennis toepassen en handelen op basis van de beste beschikbare informatie. Dat betekent dat we openstaan voor correcties en nieuwe inzichten en dat we bereid zijn om onze standpunten te heroverwegen als de feiten anders blijken te zijn dan we dachten.

Laten we streven naar een maatschappij waarin we niet alleen praten, maar waarin we handelen op een wijze die gebaseerd is op zorgvuldige overweging, feitelijke kennis en respect voor de waarheid: Reflection in action. Alleen dan kunnen we werkelijk een positieve impact hebben op onszelf, anderen en de wereld om ons heen.

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page