top of page

Politiek, kerk en fout geld

Politiek, kerk en fout geld

DRAFT 1.0

23 maart 2021

Op zondag 21 maart 2021 tekenen de twee winnaars van de verkiezing van 19 maart 2019 een bereidswilligheidsverklaring. Ze hebben elkaar snel gevonden. Dat is wel eerder voorgekomen. Wat verder opvalt in de tekst van de verklaring is “met Gods woord in ons vaandel”. Het roept bij mij de volgende gedachten op. Het is een duidelijke signaal dat het homohuwelijk, dat “spontaan” een hot issue werd tijdens de campagne, voor deze coalitie een no-go is. Anderen denken dat ook medicinale cannabis teelt niet door zal gaan.

Een tweede gedachte is dat kerken (net als in de Verenigde Staten) erg politiek actief zijn en dat vele kerken met hun kerkgangers, met name de MFK (met hun reborn founding father) maar ook andere politici en politieke partijen steunen. De kerkleider is de nieuwe lider di bario? Dat is one of the secrets of success van de MFK?

Een derde onderwerp. Er zijn al jaren indicaties dat er zwart geld omgaat in de campagne. Dat was de aanleiding op de wet op financiering politieke partijen. Helaas wordt naleven van de wet niet afgedwongen (Amigoe, 2013). Is het nu aan de orde? Ja, minstens een partij heeft openlijk waardebonnen voor een supermarket uitgedeeld aan kiezers. Deze partij heeft ook een zetel behaald. Een andere partij heeft voedselpakketten en andere zaken uitgedeeld. Deze partij heeft geen zetel behaald. Deze waren gepost in de sociale media, maar misschien was er meer.

Wij moeten de ogen niet sluiten voor een mogelijke realiteit dat de onderwereld is doorgedrongen in de bovenwereld van onze politiek. Dat staat gewoon in rapporten en is ooit door een mnister van Justitie in functe verklaard. In de bereidwilligheidsverklaring staat ook: “transparantie, integriteit, fatsoen, hoop, respect, normen en waarden”. Dus ik heb hoop dat het gevecht tegen de misdaad prioriteit heeft en dat de aanpak ondermijnende criminaliteit wordt geïntensiveerd (Aanpak ondermijning eilanden wordt structureel, 2020). En dat het integriteitsbureau nu wel komt.

References

Aanpak ondermijning eilanden wordt structureel. (2020, september 16). Opgehaald van curacao.nu: https://curacao.nu/aanpak-ondermijning-eilanden-wordt-structureel/

Amigoe. (2013, september 20). Weinig partijen houden zich aan wet financiering politieke partijen. Opgehaald van http://www.dutchcaribbeanlegalportal.com/news/latest-news/3547-weinig-partijen-houden-zich-aan-wet-financiering-politieke-partijen

Goede, M. (2003). Het kabinet Godett in historisch perspectief; Naar de voltooiing van de emancipatie. Opgehaald van https://www.academia.edu/37510435/Bestuurskundige_reflecties_op_ontwikkelingen_in_de_Nederlandse_Antillen

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page