top of page
Search
  • _

Plan and do

Plan and do

DRAFT 2.0

16 januari 2022

Wij blijven plannen en acties (uitvoering, implementatie, doen) als twee gescheiden activiteiten zien. Dit stamt uit de de tijd dat plannen primair een activiteit was dat zich voordeed in de bouw en techniek. Toen sprak men nog van blueprint maken. Voor de uitvoering moet de blueprint af zijn. Andere klassieke vormen van planning stammen uit het militaire gebeuren. Zaken als logistieke planning, project-planning, contingency-planning en scenarioplanning zijn geraffineerd door het leger. Ook daar waren planning en uitvoering gescheiden.

In de software ontwikkeling kreeg prototype (model) een hernieuwde betekenis. Planning en uitvoering werden steeds meer geïntegreerd. De laatste toevoegingen uit deze industrie zijn SCRUM en AGILE, allemaal methodes die de grens tussen plannen en uitvoeren verder vervagen. Mijn punt is dat wij de scheiding tussen plannen en doen, planner en doeners moeten los laten. Het beste plan is implementatie. Het blijven vasthouden aan de scheiding van planning en uitvoering leidt tot slechte implementatie.

“Start where you are. Use what you have. Do what you can” schijnt Arthur Ashe gezegd te hebben. Plan in zo klein (gedetailleerd) mogelijke stappen die gezet moeten worden. Selecteer die stappen die de grootste impact maken maar die het minste kost. Blijft stappen zetten. “The journey of a thousand miles begins with one step” zei Lao Tzu.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page