top of page

Opiniepeilingen en handtekeningacties

Op het eiland worden regelmatig, zeg maar soms, opiniepeilingen of handtekeningacties gehouden. Negen van de tien keer is het manipulatie. Hierdoor zijn ze volstrekt waardeloos. Neem nu de handtekeningen van Reforma. Ze worden bij elkaar gebracht met acties en met feestjes. Zelfs bij begrafenissen worden lijsten neer gelegd naast de condoleanceregisters neergelegd. Men gaat over lijken.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page