top of page

Openbaar Bestuur 10de druk

Openbaar Bestuur 10de druk

DRAFT 1.0

17 september 2021

Ik vernam dat de tiende druk van handboek, introductie boek, “Openbaar Bestuur” in aantocht is, met een enigszins gewijzigd team van auteurs. Ik ben geïntroduceerd tot de bestuurskunde met de derde druk (Rosenthal, van Schendelen, & Ringeling, 1982). Het is een boek die een belangrijke plaats inneemt in de geschiedenis van Nederlandse bestuurskunde die nu meer dan vijfenveertig jaar oud is. In 1976 startte de volledige studie Bestuurskunde in Twente en in 1977 verschijnt het leerboek Openbaar Bestuur (Rutgers, 2004).

Ik heb het boek in 2000 ook geïntroduceerd op Curaçao. Ik weet niet of het nog gebruikt wordt. Ik heb nog de negende druk die ik raadpleeg bij het verzorgen van cursussen (Bovens, et al., 2017).

Nooit meer heeft het boek meer indruk gemaakt dan mijn eerste introductie. Dat is misschien logisch. Als ik het negende deel nog een keer doorblader, is het mooi, veel media. En toch vind ik het te schools; met opdrachten, casussen, leerdoelen, etc. Verder blijft het de introductie tot Nederlandse bestuurskunde, voor mijn gevoel. Zo ver ik het natrekt, bestaan het koninkrijk, de BES-eiland en de landen Aruba, Curaçao en St. Maarten niet in het boek. De globalisering van governance komt ooj onvoldoend aan aanbod, naar mijn smaak.

Ik heb de tiende druk nog niet in handen. Ik zie wel wat trefwoorden: COVID-19, de klimaatcrisis, veranderde verhouding tussen overheid en burger. Maar het is tijd voor een eigen introductie tot governance.

References

Bovens, M., 't Hart, P., van Twist, M., van den Berg, C., van der Steen, M., & Tummers, L. (2017). Openbaar Bestuur; Beleid, organisatie en politiek. Deventer: Wolter Kluwer.

Rosenthal, U., van Schendelen, M., & Ringeling, A. (1982). Openbaar Bestuur; organisatie, beleid en politieke omgeving. Alphen aan den Rijn: H.D. Tjeenk Willink.

Rutgers, M. (2004). Grondslagen van de bestuurskunde; Hisrorie, begripsvorming en kennisintegratie. Uitgeverij Coutinho: Bussum.

Dr. Miguel Goede

1 view0 comments

Comentarios


bottom of page