top of page

Ons kiesstelsel

Ons kiesstelsel

DRAFT 1.0

29 maart 2021

In verkiezingstijd zijn er veel opmerkingen over. Voordat ik die opmerking opsom het volgende. Er zijn verschillende systemen. De meest voorkomende kiessystemen zijn:

• Evenredige vertegenwoordiging

• Meerderheidsstelsel

• Districtenstelsel met evenredige vertegenwoordiging

• Districtenstelsel met meerderheidsstelsel

Jarenlang pleitte Oscar Castillo voor de introductie van een meerderheidsstelsel. Gelukkig is het nooit gekomen want wij hebben geen respect een de minderheid. En het gaat juist om een meerderheid die de minderheid respecteert. Dat zien wij keer op keer, ook bij de laatste verkiezing.

Ons systeem een evenredigheidsstelsel. Het is ooit hoogstwaarschijnlijk afgeleid van het Nederlandse systeem. En waarschijnlijk denken mensen daarom dat het niet helemaal bij ons past. Wat zijn de geluiden die dit keer weer te horen waren?:

Waarom stemmen wij niet via het internet? Ooit stemden wij al electronische, maar dat je teruggedraaid naar het rode potlood, want meerdere politici waren bang voor het hacken van de verkiezing. Dit jaar (2021) was er een problemen met het stembiljet. Sommigen beweren dan hun biljet zwart-wit was en niet het geldige kleuren biljet. Tot nu toe is gebleken dat er geen zwart-wit biljetten zijn. Met internet stemmen net als bijvoorbeeld Estonia, zou dit voorkomen worden.

Er was veel te doen over het stemmen kopen en verkopen. Ik weet niet of dit met een wijziging van het systeem te reduceren is. Het lijkt meer een kwestie van handhaven van de wet.

Ik hoor geluiden om het mogelijk te maken om ingezetenen, zonder de Nederlandse Nationaliteit, stemrecht te gunnen. Welke motivatie hierachter schuld gaat, is voor mij gissen. Net zoals ik gis naar het motief waarom men zich verzet tegen het kiesrecht voor Curaçaoënaars die verblijven of wonen in het buitenland.

Het volgende geluid dat gehoord wordt is dat er te veel politieke partijen zij en dat dit leidt tot fragmentatie. Zou dit niet opgelost kunnen worden door hogere eisen te stellen aan de organisatie van politieke partijen. En door de kiesdrempel die gehaald moet worden in de voorverkiezingen te verhogen. Wat een gevolg is van de te veel aan partijen die deelnemen aan de verkiezing is een te groot aantal restzetels, die de politieke krachtsverhouding verteken.

Ook hoor ik het idee van een gekozen minister president. Maar zelden heb ik een uitwerking hiervan gezien. Ik denk dat ons systeem beter past, want het blijkt steeds weer dat mensen niet om kunnen gaan met macht, dus laten wij die macht maar gespreide houden.

Het volgende punt luidt: Kandidaat met meeste stemmen is het eerst aan de beurt om de Staten toe te treden. Ik zou zeggen doen. Dat is reeds het geval op Sint Maarten.

De zetel is van de partij en niet het gekozen lid, dit om overlopers tegen te gaan. Velen spreken tegenwoordig ten onrechte van zetelroof. Ik zeg, wat let de wetgever om dit aan te passen?

Ik ben zelf voor de introductie van een tweede bestuurslaag op het niveau van de bario. Maar daar hoor je de laatste jaren weinig van, terwijl het wel hard nodig is.

Wat ik ook niet hoor is het verlagen van het kiesrecht naar zestien jaar. Jongeren zijn tegenwoordig al op jonge leeftijd erg bewust.

Maar de politici veranderen de zaak maar niet. Misschien dat de nieuwe regering er werk van maakt en gelijk een commissie aan het werk zet.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page