top of page

No vision

No vision

De derde conditie om succesvol is: "Een visie en strategie ontwikkelen. Creer een visie om de veranderingsinspanningen richting te geven. Ontwikkel strategieën om de visie te realiseren."

Nu wordt constant geroepen dat we geen visie hebben, met de politiek voorop. Met weemoed denkt men terug naar Vision Korsou, een poging om een nationale visie te ontwikkelen. Dankzij het selectieve geheugen maakt men het mooier dan het was. Over het UNDP masterplan dat al jaren loopt, en er maanden een concept clandestien rond gaat, heeft niemand het over. Terwijl we zouden moeten schreeuwen om een visie, want na 2019 zijn de raffinaderij en de offshore er misschien niet meer. Volgen sommigen is dit maar goed ook. Ook over de vergrijzing, zorg en onderwijs zouden we een visie moeten hebben. En het gaat niet alleen om de overheid. Kijk nu naar de stad. Wat willen de winkeliers? Wat wil het bedrijfsleven. Kortom: geen visie, geen verandering. Althans geen gewenste verandering, want verandering gebeurt toch.

De enige verandering die de vakbond voorstaat, is de verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Ok, je had de visie op de ontwikkeling van de luchthaven, energie sector en GreenTown, maar die zijn of worden vakkundig gesloopt.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page