top of page

Nieuwe bestuurscultuur

Nieuwe bestuurscultuur

DRAFT 1.0

11 april 2021

Na de eerste niet gelukte verkenning van de formatie in Den Haag, roept men nu om een nieuwe bestuurscultuur. Bestuurscultuur als concept biedt de mogelijkheid om het denken en doen van bestuurders in een cultureel perspectief te plaatsen. Wij kunnen vijftig definities op een rijtje zetten, maar het blijft vaag en iedereen weet wel waar het ongeveer over gaat.

Wat de inhoud betreft wordt geroepen dat een tegenmacht moet zijn. Weer zo’n vaag begrip. We hebben toch de trias politica en andere checks-and-balances? In die context wordt ook geroepen dat het regeerakkoord niet dichtgetimmerd moet worden, omdat dat de tegenmacht buitenspel zet, en om meer openheid, transparantie. In die context komt naar voren dat de agenda van de Raad van Ministers in Nederland in de toekomst openbaar moeten zijn. Dat brengt mijn gedachten naar het feit dat in Willemstad de leiders van de twee grootste politieke partijen erg veel details naar voren brengen over het gesprek met de gouverneur, in het kader van de formatie hier. De code schrijft voor dat men niets onthult wat met de gouverneur is besproken.

Jaren terug betoogde ik al dat er een balans moet bestaan tussen transparantie en vertrouwelijkheid om good governance mogelijk te maken. De werkelijkheid is dat sommige zaken eerst vertrouwelijk moeten worden verkend. In deze tijd van doorgeslagen transparante, ga ik het debat niet winnen (Goede & Neuwirth, 2014). Want weer een ander element van de bestuurscultuur is, is dat er slechts nog debat en discussie, ook al noemt men het dialoog.

Dat brengt mij tot het artikel in de krant (AD van 10 apri 2021) dat stelt het slavernijverleden na honderdvijftig jaar nog steeds een invloed heeft op onze samenleving. Er wordt onder meer melding gedaan over de rol van etniciteit en ook wantrouwen naar elkaar toe (de Brabander, 2021). Ik spreek vaak van een paarse en rode samenleving.

De bestuursculturen van Den Haag en Willemstad ontmoeten elkaar in een debat over COHO en het landspakket. De oplossing ligt in een echt dialoog, want alleen een dialoog kan leiden naar een consensus(rijkswet). Het probleem is dat cultuurveranderingen een van de moeilijkste dingen is dat er is. Niet alleen op het gebied van bestuur van een land maar ook op het niveau van de organisatie. Het gevolg is dat wij ook niet echt weten hoe die verandering moet. Wij hebben wel wat ideeën. Bij alle aanpakken gaat het om, noodzaak van verandering, (zelf)reflecteren en in dialoog treden.

References

de Brabander, E. (2021, April 10). Geen aanklacht, wel waarschuwing. Antilliaans Dagblad, pp. 14 - 15.

Goede, M., & Nieuwirth, R. (2014). Good governance and confidentiality: a matter of the preservation of the public sphere. Retrieved from Corporate Governance: https://www.academia.edu/36664305/Good_governance_and_confidentiality_a_matter_of_the_preservation_of_the_public_sphere

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page