top of page
Search
  • _

Niet gelukt of geen geluk?

Niet gelukt of geen geluk?

DRAFT 3.0

10 maart 2023

Eerder stelde ik dat onderwijs vernieuwing is mislukt en dat dit een belangrijke verklarende factor is voor onze sociaal-economische achteruitgang. Maar er zijn nog veel meerzaken niet gelukt. Ik noem een paar. Privatisering van het eind van de jaren tachtig is niet gelukt. Het bracht geen betere dienstverlening, efficiëntie en lagere prijzen, in tegendeel. De nieuwe luchthaven functioneerde niet als beoogt. Als ik mij herinner lekte het dak en al gauw moesten en meerdere verbouwingen plaats vinden om alsnog een beetje te voldoen. Hetzelfde was eerder ook al het geval met de bouw van de nieuwe gevangenis, Bon Futuro. Inmiddels is de naam ook veranderd. Politur zou iets moeten doen tegen de criminaliteit tegen toerisme. Dat is geen succes geworden. Ook de Capriles Kliniek is nieuwbouw. Daar is het beter gelukt. De staatkundige vernieuwing van 101010 zijn niet gelukt en het meest pijnlijke resultaat is een totaal verzwakt nieuwe ambtelijke organisatie. Het nieuwe ziekenhuis CMC zou ons alle problemen met het oude Sint Elisabeth hospitaal moeten doen vergeten. Bijna vier jaar later zijn wij verder van huis.

Niet lukken hoeft geen mislukking te zijn en men kan méér van fouten leren dan van successen. Maar dat gebeurd veelste weinig. Omdat er niet wordt geëvalueerd en gereflecteerd. Een van de zaken die opvalt is dat wij veelal denken dat nieuwbouw―beton, glas, staal en asfalt―reorganisatie is, ontwikkeling is. Wij geloven in veel in cosmetica, window dressing en in dressing. Wij zijn erg gericht op de hardware en denken dat de software zich wel aanpast. De werkelijkheid is dat software de hard is. Software is leren, onderwijs, scholing, opleiding, training, mindset, als mens veranderen. Brengt mij op een andere valkuil. Veelal denken wij dat de ander moet veranderen en dat wij het al weten. Al heel mijn loopbaan valt het mij op dat de leiding het personeel wel naar een training stuurt maar zelf niet over peinst om naar een masterclass te gaan. Hetzelfde geldt ook voor een politicus en bestuurder.

Nu moeten wij niet denken dat wij geen successen hebben. Wij hebben heel veel succes op het gebied van sport, ondanks het niet lukken van ons sportbeleid. Ook hebben veel mensen die op het eiland zijn opgegroeid succes, ondanks alles wat niet optimaal functioneert, of zijn wij juist daarom extra veerkrachtig?

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page