top of page

Netwerken

Net weken zijn van alle tijden. De laatste jaren heeft het een negatieve lading en niet helemaal ten onrechte. Er zijn twee type netwerken. Netwerken van mensen die samen komen om waarde te scheppen en te verdelen. En netwerken van mensen die samen komen om waarde te hijacken en te vernietigen door te graaien. De laatste jaren hebben deze laatst genoemde netwerken de overhand gehad. Ze hebben gezorgd voor negatieve economische ontwikkeling.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page