top of page

Netwerk samenleving

Netwerk samenleving

DRAFT 1.0

1 mei 2021

Verandering van de samenleving is een constant thema. The only constant is change. Dus ook in mijn denken is dit een constant onderwerp. Een van mijn eerste publicatie was: “De veranderende rol van de overheid” in 1995 (Goede M. , Vereniging Bestuurskunde, 1995). Deze verandering is meestal door technologiegedreven . Wij spreken nu van de vierde industriële revolutie 4IR, 4.0. Ik ben lanceerde in februari 2020, “Society 5.0” (Goede M. , Society 5.0; We and I, 2020).

Max Weber had over maatschappelijke veranderingen in zijn werk. En Henry Mintzberg stelde dat wij in een wereld van organisaties leven.Castells (Castells, The rise of the Network Society, 2000; Castells, The Power of Indentity, 2004; Castells, The Internet Galaxy; Reflections in the Internet, Business, and Society, 2002; Castells, Communication Power, 2009; Castells, The Netwerk Society; A Cross-cultural perspective, 2004) noemt globalisering de netwerkmaatschappij. De samenleving wordt gevormd door technologie, in het bijzonder informatie- en communicatietechnologie (ICT). De technologie is overal doorgedrongen, ook bij de overheid, en heeft geleid tot e-government. Er is een enorme stroom aan gegevens waardoor allerlei grenzen vervagen. Op wereldschaal is een complex systeem van arbeidsverdeling geëvolueerd. Tijd en plaats lijken irrelevant te zijn geworden. De extreme concurrentie op de wereldmarkt leidde tot de uitholling van de verzorgingsstaat en zijn regelingen. Er is een netwerk van onderling verbonden knooppunten van steden ontstaan. Het verstedelijkingsproces werd verder gestimuleerd. De wereld is een plaats van winnaars en verliezers geworden. De verliezers komen uit de Vierde Wereld. Deze Vierde Wereld is een wereld van insluiting en uitsluiting, en een grote kloof tussen de haves en de have nots. Volgens Castells draait het allemaal om beeld en imago. De grenzen van de staat hebben steeds minder betekenis omdat informatie en globalisering deze grenzen minder relevant hebben gemaakt. Supranationale entiteiten zijn belangrijker geworden en corporations zijn een dominante speler op het wereldtoneel geworden. In deze context verlangen mensen naar identiteit (Bekkers, 2012).

Dat schreef Castells dus meer dan twintig jaar geleden en mijn proefschrift, 2005, gaat er over (Goede M. , Groei en fragmentatie van de overheid op de Nederlandse Antillen en Curacau; Organisatie ontwikkeling bij verzelfstandigde overheidsorganisatie en de kernoverheid van 1985 tot en met 2002, 2005). COVID-19 heeft ons geforceerd deze wereld in de lockdown te doen. De samenleving is nu midden in een grote transformatie of reset. Wat allemaal zal veranderen heb ik beschreven in “COVID-19 and change” (Goede M. , COVID-19 and Change, 2020). Dat is een heel verhaal, dat hoe maar een moet downloaden, als u wil.

References

Bekkers, V. (2012). Beleid in beweging. Den Haag: Boom Lemma uitgever.

Castells, M. (2000). The rise of the Network Society. Oxford: Blackwll Publishing.

Castells, M. (2004). The Netwerk Society; A Cross-cultural perspective. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Castells, M. (2004). The Power of Indentity. Oxford: Blackwell Publishing.

Castells, M. (2009). Communication Power. Oxford: Oxford.

Catells, M. (2002). The Interner Galaxy; Reflections in the Internet, Business, and Society. Oxford: Oxford.

Goede, M. (1995). Vereniging Bestuurskunde. Retrieved from De veranderende rol van de overheid: https://www.academia.edu/37285366/De_veranderende_rol_van_de_overheid

Goede, M. (2005). Groei en fragmentatie van de overheid op de Nederlandse Antillen en Curacau; Organisatie ontwikkeling bij verzelfstandigde overheidsorganisatie en de kernoverheid van 1985 tot en met 2002. Febodruk b.v.: Enschede.

Goede, M. (2020). COVID-19 and Change. Archives of Business Review, 8(7).

Goede, M. (2020). Society 5.0; We and I. Retrieved from https://www.academia.edu/41912670/Society_5_0_We_and_I

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page