top of page

Nepotisme

Nepotisme

DRAFT 2.0

5 maart 2022

Het is niet het leukste onderwerp omdat heel dichtbij komt en leidt tot ongemak.

Nepotisme (< Latijn 'nepos', kleinzoon; nakomeling; neef) is in ruimere zin het begunstigen, door autoriteiten of bedrijven, van familieleden of vrienden, door ze in hoge functies te benoemen of door ze opdrachten te gunnen. Nepotisme kan ook de vorm van patronage aannemen. Nepotisme of vriendjespolitiek is een vorm van corruptie. In engere zin betreft het het bevoordelen van verwanten, als vorm van favoritisme. Een Nederlands spreekwoord dat hierop oorspronkelijk betrekking heeft luidt: "Het bloed kruipt waar het niet gaan kan", waarmee bedoeld wordt dat nepotisme eerder heimelijk plaatsvindt (kruipend of sluipend) dan openlijk (rechtopgaand). Bloed wordt daarin gebezigd als oude term voor verwantschap. (Wikipedia, 2021)

Het komt in alle samenlevingen voor. Zie Trump en zijn familie. Maar zie ook de effectiviteit van president Trump. Op Curaçao is het steeds meer een issue dat op de agenda wordt geplaatst.

Stiekem is spoil system bij ons geïntroduceerd. Ineens hadden wij kabinetten van ministers. Er bestaat schijnbaar een regeling van vijf kabinetsmedewerkers per ministerie nu zeven.

Wij zien nepotisme niet. Het eerder aangehaald vonnis inzake de OVO van de kabinetschef (de dochter van de minister), is duidelijk en draagt hopelijk bij tot het openen van de ogen. Na drie artikelen in het AD, vandaag een artikel naar aanleiding van vragen van PNP statenlid Osepa (Corruptie aanleiding voor Coho; Osepa (PNP): Inhoud zaak Gijsbertha zorgelijk, 2022).

Er is bij ons nauwelijk besef van de gevolgen van nepotisme. Lees nu bij Wiki wat de gevolgen zijn. Geen enkele organisatie waarschijnlijk vrij is van nepotisme. Nepotisme wordt ongewenst wanneer dit te grote vormen gaat aannemen, met andere woorden: wanneer iemand de familie- of vriendschapsband zwaarder laat wegen dan de competentie-eisen van de benoeming. Nepotisme kan een vorm van patronage zijn, waarbij de patroon de cliënt helpt in zijn carrière. De dienstverlening kan ook wederzijds zijn op een informele ‘quid pro quo’ basis: als jij mijn rug wast, was ik de jouwe.

Nepotisme zal op den duur leiden tot kwaliteitsvermindering, omdat de benoemde personen niet of onvoldoende over de vereiste kwaliteiten beschikken voor de functie. Dit is punt is op Curaçao zeker bereikt en is de verklaring voor de achteruitgang op alle fronten en het getoonde onvermogen om aanpassingen door te voeren, en hier ligt de legitimatie van de Coho. De negatieve effecten hiervan konden tot op zekere hoogte worden opgevangen door ervaren medewerkers, maar grenzen zijn nu gepasseerd. Het was afhankelijk van de bereidheid van die personen om werk te doen waar ze geen krediet voor krijgen. Ook leidt het tot moral hazard, omdat de persoon weet dat er een beschermheer is die hem of haar zal beschermen tegen kritiek van anderen. Men weet dat men hoe dan ook kan blijven zitten, wat weer een prikkel kan zijn tot het voeren van riskanter beleid. Het kan bovendien de prikkel wegnemen om het werk goed te doen.

Ten slotte heeft nepotisme geleid tot verlies van vertrouwen bij de bevolking of werknemers van bedrijven, wat kan leidt tot onrust. De beter gekwalificeerden zien hun inspanningen immers niet beloond, sterker nog, anderen pronken uiteindelijk met hun veren. Bij de burgers tot verminderde bereidheid de overheid te gehoorzamen of belasting te betalen, en emigratie van met name geschoolde krachten. Op den duur zal nepotisme zodoende organisaties en het land te gronde richten.

References

Corruptie aanleding voor Coho; Osepa (PNP): Inhoud zak Gijsbertha zorgelijk. (2022, maart 4). Antilliaans Dagblad.

Wikipedia. (2021, augustus). Nepotisme. Retrieved from nl.wikipedia.org: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nepotisme

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page