top of page

(Neo-)kolonialisme

(Neo-)kolonialisme

DRAFT 1.0

7 mei 2021

Om politiek en bestuur in de Dutch Caribbean te volgen moet men het woord kolonialisme een beetje eigen maken. Bijvoorbeeld de aflopen dagen. Ineens ging er een brief rond, zonder briefhoofd, zonder handtekening, waarin wordt gesteld dat de eilanden door een (administratieve) fout zijn afgevoerd van de van de Verenigde Naties van landen die nog geen zelfbestuur hebben. Vanaf het afgelopen jaar 2020, lopen de gemoederen hoog op omdat men vindt dat Nederland de eilanden via de structuur van COHO herkoloniseerd en dat dat alleen al voldoende reden voor de nieuwe regering om te pleiten om het COHO in te wisselen voor het IMF en om op die manier onder het Nederlandse juk vandaan te komen.

Kolonialisme houdt in dat landen overzeese gebieden overheersen. Wat is neokolonialisme? neo-kolonialism is de situatie waarbij (arme) landen politiek zelfstandig zijn, maar in economisch opzicht moeten doen wat rijke landen voor schrijven (Neokolonialisme, sd).

Bij ons in het Caribisch gebied is kolonialisme verbonden aan slavernij. De twee speelden zich gelijktijdig af. Beiden creëren een hiërarchische verhouding van een groep die zich boven de ander stelt. Deze verhouding bestaat al honderden jaren en is een psychische kooi geworden voor beide partijen. Nederland kan niet uit de rol van de superieur stappen en de eilanden kunnen het minderwaardigheidscomplex maar niet van zich afschudden. De onderlinge verhouding blijkt een onmogelijke dans met een te verachten danspartner. De krant meldt dat Antillianen nog steeds hoog verschijnen in de statistieken van criminaliteit in Nederland (Hoog in statistieken criminaliteit, 2021).

De eilanden zijn echter niet louter slachtoffer, maar kunnen zichzelf bevrijden uit de mentale gevangenis. De ironie is dat de eilanden zich zelf gevangen houden door dat ze economisch en bestuurlijk niet op eigen benen kunnen staan en afhankelijk blijven van het moederland. De oorzaak is bad governance oftewel corruptie.

Colonialism is a mental prison. Free yourself. The bars of this mental prison is local corruption. Free yourself of corruption, and you are free.

Er is een systeem ontstaan dat leidt tot structurele armoede, rassendiscriminatie, met name van zwart naar zwart (een vorm van zelfhaat) en andere ongewenste toestanden.

Het is begrijpelijk dat steeds ideeën van nation building weer de kop opsteken, zoals nu in het regeerakkoord 2021 – 2025, maar nog nooit heeft iemand daar invulling aan kunnen geven. Het verzandt in het versterken van de eigen taal, de vlag en de lokale feesten. Maar het zijn de lokale atleten die zich helemaal hebben ontdaan van wat voor vorm van minderwaardigheidscomplex dan ook en die in alle uithoeken van deze aardbol de hoogste trede bereiken die ons duidelijk maken dat wij ons kunnen en moeten bevrijden uit de ons zelf instant gehouden psychische gevangenis. Net als onze beste sporters worden opgesteld, laat onze beste mensen besturen. Wij weten echt wel wie onze betere en integere spelers zijn. Zo dom zijn wij niet.

References

Hoog in statistieken criminaliteit. (2021, Mei 6). Antilliaans Dagblad, p. 1.

Neokolonialisme. (n.d.). Retrieved from www.digischool.nl: http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page