top of page

Mr. Carlos Dip

Mr. Carlos Dip

DRAFT 1.0

25 mei 2021

Paar weken geleden sprak ik met Johnny Angelica. Hij vroeg naar de grote namen in de Curaçaose wetenschap. Wij zetten toen een paar namen op een rijtje. Wij zijn daar slecht in. Wanneer er een lijst wordt opgesteld van mensen die belangrijk waren voor de bestuurskunde en politicologie mag de naam Carlos Dip niet ontbreken. Je hoort de naam nooit meer.

Ik heb bij hem op de afdeling in de jaren tachtig een stage gelopen. Het was een man waar mensen ontzettend veel ontzag voor hadden. Hij was binnen het Koninkrijk een autoriteit op gebied van staats- en bestuursrecht. Hij was een bewaker van de autonomie van de Antillen en de eilanden. Daartoe klom hij regelmatig in de pen. Als hij nog in leven en actief was zou een discussie over het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling niet lang duren.

Gelukkig zijn zijn geschriften gebundeld in “Verzamelde geschriften van Carlos Elias Dip” (Dip, 2004). Het zijn er in totaal 21 teksten; inclusief zijn rede uitgesproken ter gelegenheid van de verlening van het eredoctoraat in de rechtswetenschappen door de Universiteit van de Nederlandse Antillen in 1995. In het voorwoord schrijven de drie redactieleden het volgende over Dip.

Hoe gaat Dip om met het staatsrecht? Hij toont zich steeds een man van de de praktijk, op zoek naar praktische oplossingen voor problemen in zijn gebied, maar principieel als het gaat om staatsrechtelijke aanvaardbaarheid ervan. Op deze wijze levert hij constant een cruciale bijdrage aan de ontwikkeling van het jonge steeds in beweging zijnde Antilliaanse staatsrecht. Dat doet hij gewetensvol en eloquent, getuigend van eruditie. Met priemende blik of een opgestoken vinger geeft zijn argumenten zo nu en dan graag een fysieke onderbouwing.

Calos Dip is niet alleen het anker van het Antilliaanse staatsrecht geworden. Hij is chaperon van de constitutie. (Dip, 2004, p. 20)

Het is een zonde dat de jonge generatie (niet nadrukkelijk) aansluiting zoek met Dip. Er zijn vast juristen met minstens net zo’n stel hersens, maar de focus van Dip was anders, bij hem stonden landsbelang en algemeen belang voor op. Greed zoals dat van na de jaren tachtig, bestond toen nog niet.

References

Dip, C. (2004). Verzamelde geschriften van Carlos Elis Dip. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page