top of page

Moed putten uit geloof - Een reflectie op de preek van Pastor Guillermo

Moed putten uit geloof - Een reflectie op de preek van Pastor Guillermo

DRAFT 3.0

2 juli 2023

Op 25 juni 2023 gaf Pastor Guillermo een inspirerende preek waarin hij het belang van moed en het overwinnen van angst benadrukte. Met Mattheüs hoofdstuk tien als basis van zijn boodschap, richtte hij zich op het versterken van ons geloof in God als bron van kracht en bescherming. Hier de kernpunten van de preek van Pastor Guillermo en de betekenis ervan overdenken.

Pastor Guillermo bracht een belangrijke boodschap over het vinden van moed in ons geloof in God. Hij herinnerde ons eraan dat hoewel we geconfronteerd kunnen worden met uitdagingen, angsten en zelfs de mogelijkheid van vervolging, we ons niet moeten laten leiden door angst. In plaats daarvan moeten we ons vertrouwen stellen in God, die altijd bij ons is en ons kracht en bescherming biedt. Door ons te richten op God en ons geloof in Hem te versterken, kunnen we de moed vinden om elke situatie aan te gaan.

Een krachtig inzicht dat Pastor Guillermo deelde, was dat hoewel ons lichaam tijdelijk is en kan worden vernietigd, onze ziel onsterfelijk is en onaantastbaar blijft. Dit herinnert ons eraan dat er iets diepers en essentiëlers is dan ons fysieke bestaan. Onze ziel is verbonden met iets goddelijks en overstijgt de grenzen van sterfelijkheid. Met dit perspectief kunnen we de angst voor fysiek gevaar overwinnen, wetende dat niemand onze ziel kan schaden.

De preek van Pastor Guillermo onderstreept het belang van ons geloof als een bron van innerlijke kracht. Door ons te richten op God en ons te verbinden met Zijn aanwezigheid, kunnen we de moed vinden om obstakels te overwinnen en door moeilijke tijden heen te gaan. Ons geloof geeft ons de zekerheid dat we niet alleen zijn en dat God ons zal bijstaan in elke uitdaging die we tegenkomen. Het versterken van ons geloof helpt ons om standvastig te blijven en niet te bezwijken voor angst.

Het inzicht dat onze ziel onsterfelijk is en dat niemand die kan schaden, geeft ons de geruststelling dat we veilig zijn, zelfs in het aangezicht van gevaar. Laten we ons geloof versterken en ons laten leiden door moed, wetende dat God altijd bij ons is.

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page