top of page

Missie en visie van organisaties

De missie en visie van de organisatie is het eerste wat bestuurder of toezichthouder moet weten.

Een missie is datgene dat een onderneming wil uitdragen naar buiten.

Een corporate vision, is het beeld of de verwachting die men van de toekomst heeft.

Voor meer informatie ga naar deze

De missie en visie van de organisatie zorgen voor:

• identiteit

• richting

• motivatie

• inspiratie

• communicatie naar binnen en naar buiten

De missie en visie moet gedragen worden door alle medewerkers van de organisatie. Daarom moet er een proces doorlopen worden om de missie en visie van de organisatie vaste te stellen.

Stappenplan:

1. Benoem een trekker binnen de organisatie

2. Kondig aan in de organisatie dat de missie en visie revisited zal worden

3. Vraag mensen om hun ideeën hierover schriftelijk kenbaar te maken aan de trekker

4. Organiseer een workshop

5. Maak een eerste concept van de missie en visie statement kenbaar aan de organisatie en vraag om feedback

6. Organiseer een tweede workshop

7. Organiseer een bijeenkomst en maak de nieuwe missie en visie kenbaar

8. Communiceer de missie en visie van de organisatie, met name via de website

Onze missie en visie is:

Make people and organizations happy by supporting them to continuously become effective and productive.

We are the integrators of people and organization by reflecting in action.

Missie en visie formuleren is verworden tot een oppervlakkige activiteit, dat men even doet, liefst met een consultant die niet al teveel kost. Maar missie en visie is bijna spiritueel. Ik wil niet zweverig gaan doen. Maar het gaat om visualiseren van wat er nog niet is, maar wat men wenst. De geachte is dat wat men visualiseert, ook materialiseert. Dit is een meer Oosterse dan Westerse oriëntatie.

Ik heb dat 30 jaar geleden begrepen bij het ritueel van stenen breken om de blackbelt te behalen in Taekwondo. Na maanden mijn handen tegen de muur slaan als voorbereiding, verklapte de leermeester het geheim een dag voor het ritueel: “Op het moment dat je aan de beweging begint, moet je jouw hand op de grond visualiseren en zien dat de stenen reeds zijn gebroken”. Het gaat dus om visualiseren dat het resultaat reeds is bereikt.

Met andere woorden: een missie en visie formuleren op een namiddag werkt niet. Ook het weken lang technisch doorlopen van een proces werkt niet. Men moet er in geloven.

Heeft u een gedragen missie en visie in deze turbulente tijden?

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page