top of page

Micro, mezzo, macro, Small Island Developing States

Micro, mezzo, macro, Small Island Developing States

DRAFT 1.0

5 juli 2021

In de sociale wetenschap worden drie niveaus van analyse onderken: micro, mezzo, macro. En natuurlijk staan ze niet los van elkaar. Bijvoorbeeld in de economie is er macro-economie, dat gaat over bijvoorbeeld het bruto binnenlands product. Het bbp is de totale toegevoegde waarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten. Het bbp kan via de productie worden berekend, maar ook via de inkomens of de bestedingen. Volgens deze laatste methode bestaat het bbp uit de optelling van consumentenbestedingen, investeringen, overheidsaankopen en de waarde van de export minus de waarde van de import. Macro-economie werkt dus met een optelling van micro en mezzo gegevens.

In Small Island Developing StatesSmall Island Developing States liggen de drie niveaus wel erg dicht bij elkaar. SIDS zijn een groep ontwikkelingslanden die kleine eilandstaten zijn die vaak vergelijkbare uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling gemeenschappelijk hebben. Deze zijn: kleine maar groeiende populaties, beperkte hulpbronnen, afgelegen ligging, vatbaarheid voor natuurrampen, kwetsbaarheid voor externe schokken, buitensporige afhankelijkheid van internationale handel en fragiele omgevingen. Hun groei en ontwikkeling wordt ook belemmerd door hoge communicatie-, energie- en transportkosten, onregelmatige internationale transportvolumes, onevenredig duur openbaar bestuur en infrastructuur vanwege hun kleine omvang, en weinig tot geen mogelijkheden om schaalvoordelen te creëren (Everest-Philips, 2014).

Neem nu het nieuws. Er is geen regionaal nieuws op het eiland, alles is nationaal nieuws, ook jouw autobotsing op de hoek van de straat. Ik moet wel zeggen dat de sociale media dit volgens mij hebben veranderd, een lokaal incident kan zomaar de wereld rond gaan.

Jaren terug schreef ik het volgende bij het uitleggen van change management:

All changes in small multicultural island societies are major changes because they are perceived that way in small multicultural societies. (Arthur Andersen, 1997)

En daarom is de weerstand bij verandering, ook bij kleine veranderingen, altijd groot.

Wat heeft dit voor gevolgen? Dat sommige theorieën hier niet zomaar opgaan en moeten worden bijgesteld, dat sommige oplossingen hier niet werken. Daarom heb ik enkele jaren een bijgestelde change methode ontwikkeld (Goede, 2011). Wat nu? Wij kunnen wel leren van andere SIDS (benchmarking en best practices). En er ligt een kans, wij kunnen een living lab zijn voor SIDS.

References

Arthur Andersen. (1997). 2020: Creating The Caribbean Future. Retrieved from https://www.academia.edu/37049781/2020_Creating_The_Caribbean_Future_pdf

Everest-Philips, M. (2014). Small, So Simple? Complexity in Small Island Developing States. Singapore: UNDP Global Centre for Public Service Excellence.

Goede, M. (2011). The dynamics of organizational change in small developing islands: The case of Curaçao. Caribbean Studies, 139 - 167.

Dr. Miguel Goede

1 view0 comments

Comments


bottom of page