top of page

Meer openheid nog altijd groot gemis

Meer openheid nog altijd groot gemis

DRAFT 2.0

21 december 2021

Dat is de titel van de analyse in het AD over governance van de UoC en het onderzoek van de ARC daarna over de periode 2010 tot em net 2019 (Meer openheid nog altijd groot gemis, 2021). Dan volgt er een analyse die uiterst kritisch lijkt, maar ik wil er wat zaken aan toevoegen.

De universiteit was het centrum om corporate governance de samenleving in te prenten. In 2005 werd de bijzondere leerstoel corporate governance ingesteld. Deze werd gefinancierd door de MCB. De leerstoel werd bekleed door prof. Roel in ’t Veld. Onder deze leerstoel zijn hebben honderden mensen een masterclass corporate governance gevolgd. Het doel was om de governance op een hoger niveau te tillen. In 2010 werd de leerstoel door de mensen waar het onderzoek van de ARC gaat om zeep geholpen. Ook mis ik dat de huidige hoogleraar wekelijks in deze krant ons de les voorleest over corporate governance. Wat voor moreel gezag heeft dat?

Ook mis ik dat de analyse niet zo open is dat ze de naam van de rector noemen. Andere keren schroomt men er niet voor. Maar juist onder zo’n kop mag je het wel verwachten.

Verder wordt de nieuwe RvT geprezen omdat nu de achterstanden worden ingelopen. Mijn vraag is waarom heeft de RvT geen consequenties aan deze hoofdzonde van governance verbonden en het contract van de RM verlengd?

Verder in dezelfde editie van de krant staat een volgend artikel “Transparantie minder haalbaar” (Transparantie minder haalbaar, 2021). Misschien is dat het antwoord op mijn vragen. Niet zo lang geleden nam ook de Raad van Advies een dergelijk standpunt in. Wij blijven de uitzonder de regel maken, zogenaamd de nuance zoeken, het grijze gebied normaliseren, want het is goed vissen in troebel waarde. Ja, openheid is een gemis.

Wij blijven zachte heelmeesters. Wij realiseren ons onvoldoende wat de essentie is van de boodschap van good governance. Zonder good governance zal er nooit duurzame ontwikkeling zijn (Transparantie minder haalbaar, 2021).

De analyse spreekt van de pers als vierde macht dat beter moet functioneren. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar ik heb bijvoorbeeld niemand gehoord over hoe het mogelijk is dat een toezichthouder/bestuurder die betrokken was bij wanbeleid van de RdK (300 miljoen is verdampt) directeur kan worden bij een overheidsstichting.

References

Frant, J. (2015). There’s No Sustainable Development Without Good Governance. Opgehaald van www.demworks.org: https://www.demworks.org/there-s-no-sustainable-development-without-good-governance

Meer openheid nog altijd groot gemis. (2021, december 21). Antilliaans Dagblad, p. 4.

Transparantie minder haalbaar. (2021, december 21). Antilliaans Dagblad, p. 10.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Kommentare


bottom of page