top of page

Meer of minder democratie

Ik hoor op 27 mei 2014 socioloog Nelson Pierre een vurige pleidooi houden voor meer democratie. Jongeren moeten op school al goed onderricht worden of actief deel te nemen aan het bestuur van het land. Het is politiek correct en het strookt met binnenborst. Maar als je nadenkt met het hoofd vraag je je af of wat we nodig hebben meer democratie is of dat we juist minder bezig moeten zijn met politiek en meer met het sociale en de econommische produktie. Kijk nu naar het Midden Oosten en Irak, wat heeft meer democatie hun gebracht? Kijk naar Venezuela; de hele bevolking is bezig met democratie, de economie ligt plat en de sociale verhoudingen zijn totaal verstoort. Volgens mij gaat het omvoldoende democatie en goed bestuur. De burger moet kunnen leven en produceren.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page