top of page
Search
  • _

Meer of minder democratie

Ik hoor op 27 mei 2014 socioloog Nelson Pierre een vurige pleidooi houden voor meer democratie. Jongeren moeten op school al goed onderricht worden of actief deel te nemen aan het bestuur van het land. Het is politiek correct en het strookt met binnenborst. Maar als je nadenkt met het hoofd vraag je je af of wat we nodig hebben meer democratie is of dat we juist minder bezig moeten zijn met politiek en meer met het sociale en de econommische produktie. Kijk nu naar het Midden Oosten en Irak, wat heeft meer democatie hun gebracht? Kijk naar Venezuela; de hele bevolking is bezig met democratie, de economie ligt plat en de sociale verhoudingen zijn totaal verstoort. Volgens mij gaat het omvoldoende democatie en goed bestuur. De burger moet kunnen leven en produceren.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page