top of page

Low trust society

Low trust society

DRAFT 3.0

22 maart 2023

Een Low trust society is een samenleving waarin mensen een algemeen wantrouwen hebben ten opzichte van elkaar, instellingen en instituties. Dit kan zich op verschillende manieren manifesteren, zoals aarzeling van mensen om op anderen te vertrouwen, achterdocht jegens vreemden en een gebrek aan vertrouwen in de overheid, bedrijven en andere maatschappelijke instellingen.

In een samenleving met weinig vertrouwen zijn mensen meer op hun hoede en voorzichtiger in hun interacties met anderen. Ze zullen minder geneigd zijn om samen te komen, samen te werken of relaties van welke aard dan ook aan te gaan. Dit kan leiden tot een gebrek aan sociale cohesie en gemeenschap, wat negatieve gevolgen kan hebben voor individuen en de samenleving als geheel.

Een samenleving met weinig vertrouwen kan ook gevolgen hebben voor economische en politieke systemen. In een dergelijke samenleving zijn mensen minder geneigd om in hun eigen gemeenschap te investeren, zich bezig te houden met ondernemerschap of bij te dragen aan publieke goederen en het maatschappelijk debat. Ze zijn misschien ook minder geneigd om overheidsfunctionarissen of andere leiders te vertrouwen, wat leidt tot een gebrek aan deelname aan het politieke proces.

Over het algemeen kan een samenleving met weinig vertrouwen leiden tot een ineenstorting van sociale normen en instituties, wat resulteert in een reeks negatieve effecten op individuen en gemeenschappen.

Dit wantrouwen leidt er toe dat (zakelijke) transacties moeizaam verlopen en dus tot hoge (transactie)kosten leiden. Dit verklaart ook waarom wij liever bij Family & Friends aankloppen en niet via de markt bij de aanbieder met de beste- prijs en kwaliteitverhouding.

Waar komt dit vandaan? Het is ongetwijfeld historisch ontstaan en gerelateerd aan de kleinschaligheid en het feit dat wij een eiland zijn. Onze grote helden, Tula en Piar, zijn beiden verraden door hun eigen mensen. Maar is dat zo bijzonder? Zie Cesar, Willem van Oranje en Ghandi, om maar een paar te noemen. Soms hoor ik dat dit wantrouwen is geschapen op de plantages om de slaven te kunnen controleren. Ik weet het ook niet en moeten wij dan er maar mee leren leven?

Miguel Goede

0 views0 comments

Commentaires


bottom of page