top of page

Levenslang

Levenslang

DRAFT 2.0

24 maart 2022

Eerder schreef ik dat op het eiland er maar een straf is: levenslang. Wie een fout begaat en in aanraking komt met justitie zal de rest van zijn hele leven daar last van ondervinden. Maar niet in die mate dat hij of zij geen volksvertegenwoordiger kan worden of directeur van een overheidgelieerde entiteit. Ons geheugen kan erg kort en electief zijn.

In april 2022 verschijnen binnen korte tijd een aantal persberichten van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Op basis van de wetswijziging van 1 juni 2015 in het Wetboek van Strafrecht, komen twee tot levenslang veroordeelde mannen, na meer dan vijfentwintig jaar, vrij (Op Curaçao komt de tot levenslang veroordeelde Ashton Lake na 37 jaar gevangenisstraf voorwaardelijk vrij, 2022). De argumentatie is dat de straf geen enkel doel meer dient. Natuurlijk zijn er mensen die nog altijd pijn hebben van wat hun dierbare toen is aangedaan en zijn er mensen die vinden dat levenslang is levenslang. Maar het lijkt alsof het Hof een signaal wil afgeven dat er meer is dan levenslang en dat mensen een tweede kans verdienen ,nadat zij hun schuld aan de gemeenschap hebben afgelost. Ik vind het een evolutie en gezien de milde reacties zou ik willen denken dat de gemeenschap in het algemeen er klaar voor is.

References

Op Curaçao komt de tot levenslang veroordeelde Ashton Lake na 37 jaar gevangenisstraf voorwaardelijk vrij. (2022, April 7). Retrieved from www.rtlnieuws.nl: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5300338/moord-verkrachting-aston-lake-levenslang-vrijgelaten-sint-maarten

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page