top of page

Lasten

En dat is dan alleen de directe belasting druk. Maar de burger betaald ook leges en retribution. Belasting een als wegen belasting en onroerendgoedbelasting. Als men alle mee zou nemen vraag je je af wat de burger over houdt nadat hij alle aan de overheid heeft betaald. Maar belangrijker nog is, wat krijgt hij er voor terug? Een groep ambtenaren die niet veel uitvoert of juist het die betalende burger onmogelijk maakt.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page