top of page

It can not be done; een nieuw belastingstelsel

It can not be done; een nieuw belastingstelsel

DRAFT 2.0

10 februari 2022

Ja, maar...

De belastingdienst blijft in het nieuws. Na de quickscan wilde de minister snel doorpakken met de implementatie en wilde de top vervangen door een managementteam met een eenhoofdige leiding, conform de aanbevelingen van de scan. Dat ging gepaard met veel “geweld”. Veel karakters moesten het ontgelden; karaktermoord. Ook de minister komt niet ongeschonden de strijd uit, een stichting waar hij betrokken was, wordt in verband gebracht met ‘Panama paper’. En hij wordt voor de rechter gedaagd om zich te weren voor smaad van een ex-medewerker die ook nog eens de dochter is van zijn voorganger; een klassieke nepotistisch relatie dus. Maar over dat laatste windt niemand zich op.

Over de reorganisatie zelf schijnt niemand van mening te verschillen. Het is in essentie het fuseren van twee of drie organisatie, optimaliseren van de IT-systemen en meer klantgericht werken.

De weerstand tegen de reorganisatie wordt gezien als iets bijzonders en het gevolg van een onhandige minister. Toegegeven dat het laatste niet ontkent kan worden, maar het is gewoon een specifieke manifestatie van weerstand, die op Curacao altijd heftig is bij reorganisatie en als zo vaak wordt alles stopgezet en teruggedraaid (Goede M. , 2011).

Over een echt nieuw belastingstelsel wordt niet gesproken. Reacties die ik ontving op mijn voorstel waren de volgende. Het is niet nieuw. Natuurlijk is het niet nieuw, dat is het ergste. Volgende reactie: Het gaat om belangen. Welke belangen zeggen ze niet. Ik heb eerder geschreven dat het gaat belangen van grote belastingbetalers, consulenten en ambtenaren. Een reactie in die richting was: In troebel water is het goed vissen. Een ander wees op de menselijke factor; mensen moeten het willen en kunnen veranderen. In dat rijtje hoort ook de politieke wil. Het is allemaal het resultaat van onderwijssysteem.

Velen zijn het erover eens dat een flat rate erg eenvoudig is maar te onrechtvaardig is voor de lager inkomens. Maar een eenvoudig progressief systeem moet kunnen, maar is ook niet rechttoe rechtaan.

Concluderen: wij steken onze energie in verkeerde zaken; in een reorganisatie in plaats van een nieuw systeem. En ik ben niet naïef, ik weet dat zo’n nieuw systeem waarschijnlijk niet zal komen.

References

Goede, M. (2011). The Dynamics of Organizational Change in Small Developing Islands:The Case of Curacao". Caribbean S tudies, 39(1). Retrieved from https://miguelgoede2.webs.com/Papers/05-The%20Dynamics%20of%20Organizational%20Change_MGoede%20ECAR.pdf

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page