top of page

IQ, EQ, homo economicus, homo adfectus

IQ, EQ, homo economicus, homo adfectus

DRAFT 1.0

1 augustus 2021

Er is veel aandacht voor IQ. Een intelligentiequotiënt (IQ) is een getal. Dit getal is de score (resultaat) van een standaardtest om intelligentie te meten. IQ is een vergelijkende maatstaf: het vertelt van een individu hoeveel die boven of onder het gemiddelde IQ zit.

Veel minder horen wij van het EQ. Emotionele intelligentie (EQ) is het vermogen om je eigen emoties op een positieve manier te begrijpen, te gebruiken en te beheersen om stress te verlichten, effectief te communiceren, mee te voelen met anderen, uitdagingen te overwinnen en conflicten onschadelijk te maken. Het gaat om sociaal bewustzijn – het hebben van empathie. Er vijf componenten van emotionele intelligentie, volgens Daniel Goleman, een Amerikaanse psycholoog die hielp om emotionele intelligentie populair te maken: Zelfbewustzijn, Zelfregulering, Motivatie., Empathie, Sociale vaardigheden (Goleman, 1995).

Volgens mij wordt succes bepaald door de balans van IQ en EQ. Beiden moeten aanwezig zijn. Waarom is het EQ onderbelicht? Omdat tot voor kort het mensbeeld van de wetenschap de homo economicus was. Rutger Bregman heeft gelijk als hij stelt dat wetenschap ons mensbeeld bepaald (Bregman R. , 2019). Hoe steekt de homo economicus in elkaar? De essentie is dat de mens een rationeel wezen is dat streeft naar maximaliseren van het eigenbelang door het afwegen van beschikbare informatie.

Steeds meer komen wij er achter dat wij, inclusief de wetenschap, de emotie van mensen bagatelliseren. Het lijkt steeds meer dat de mens eerst emotie dan ratio is. Ik realiseer mij dat bij het lezen hiervan er verzet bij vele lezers opkomt. En dat is dan weer bewijs van deze stelling u reageert eerst emotioneel. Wij merken in de politiek, met name het stemgedrag. En in de economie bij het gedrag van de consument. Nog de voorkeur voor een partij of kandidaat en de voorkeur voor bijvoorbeeld een specifieke auto zijn rationeel.

Wat zijn de gevolgen van deze constatering? Ik zie eerder een homo adfectus: de mens op zoek naar het dienen van zijn emoties. Ik zie steeds meer mensen en instituties die kunnen omgaan het winnen van mensen en instituties die zich laten leiden door ratio. Een logisch gevolg van deze stelling is dat de wetenschap het moeilijk heeft. Dat merken wij nu dagelijk bij de inzet van de wetenschap in de strijd tegen de pandemie en de grotere crisis. Wie emoties kan bespelen heeft nu een voorsprong op zij die primair rationeel zijn. Alles wordt dus marketing. Marketing is het ontdekken van potentiële klanten en het creëren van goederen of diensten op zo'n manier om aan de behoeften en wensen van de klanten te voldoen in plaats van hen simpelweg te voorzien van wat de verkoper heeft gemaakt.

Ook op Curaçao is het all about EQ. Het is misschien inherent aan een kleine samenleving, waar iedereen elkaar tegenkomt, rollen verwisselen en iedereen elkaar wel een keer nodig heeft of zal hebben.

References

Bregman, R. (2019). De meeste mensen deugen. de Correspondent.

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page