top of page

In piral dynamic termen worden we steeds roder

Op 20 mei 2013 verwijst het nieuws van radio Z86 naar het feit dat er van uit de Saten een voorstellen zijn om Statenleden een wapen te laten dragen en een ander voorstel om zakenlui ook een wapen te laten dragen. De wapenwedloop gaat nu in een nieuwe fase. Er wordt verwezen naar het bericht dat de Antilliaan verhoudingsgewijs het vaakst wordt vermoord Nederland. Dit in de context van de van de politieke moord van 5 mei 2013 en de moord van de Chinese zakenman.  De samenleving is bang.De cultuur van de angst krijgt een nieuwe dimmensie. Dit alles hoort bij een rode samenleving. Vanuit deze mindset 1.0 is het bijna onmogelijk Curacao 3.0 te co-creeren. We hebben dit met zijn allen geschapen dus moeten we het met zijn allen weer kunnen omkeren.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page