top of page

Ik zeg: onder druk breek alles en iedereen

Ik zeg: onder druk breek alles en iedereen

DRAFT 2.0

1 september 2022

Ooit zei iemand tegen mij: onder druk wordt koolstof diamant. Ooit hoorde ik de uitreiking: onder druk wordt alles vloeibaar. De eerste heb ik uitgelegd dat van kritiek wordt je hard, beter, wordt je een briljant. De tweede heb ik begrepen dat het goed is voor de transitie als fase in een veranderingsproces.

Druk wordt vaak uitgeoefend op ministers, CEOs en anderen die leiding moeten geven aan mensen die samen een gemeenschap vormen en er moeilijke beslissingen genomen moeten worden, belangen moeten worden afgewogen en keuzes moeten worden gemaakt; waarbij het algemeen belang voor gaat en botst met het eigenbelang van een groep. Regelmatig is het de vakbond die pressie hanteert om doelen te bereiken.

In de Masterclass Corporate Governance komt dit onderwerp natuurlijk ook aan de orde.

Er zijn vele voorbeelden de te noemen. Ik moet denken aan de druk die jaren terug is uitgevoerd om de reorganisatie van de ALM stop te zetten. Ik moet denken aan hoe het proces van het zoeken naar een nieuwe operator voor de raffinaderij constant onder druk wordt gezet. Ironie ten top is dat de druk zelden tot positief resultaat leidt. Ik moet weer denken aan de algemene staking van een aantal jaren terug. Deze is afgekocht met één miljoen gulden, betaalt door mensen en/of instanties van wie de namen nooit zijn onthult.

Ik denk dat mensen die mensen zo onder druk zetten of geen weet hebben wat het met mensen doet of gewoon gestoord zijn. Het is ook laf, want als individu durft men niet. Vaak wordt het ook om irrationele, emotionele wijze ingezet; met weinig ratio dus. Dit met alle gevolgen, niet alleen voor het proces, de organisatie, gemeenschap, maar ook de individuen en hun naaste omgeving die onder druk worden gezet. Het is gewoon powerplay. Soms zie ik ook het script van een opstand op een plantage terug.

Hoe kom ik nu op dit onderwerp? Omdat de manier hoe de bonden de minister van Justitie onder druk zetten past in wat ik hierboven schrijf. Maar het is niet nieuw. Het kabinet Rhuggenaath is vier jaar lang onder druk gezet. Het is logische dat Rhuggenaath en nu Martina uit de arena zijn gestapt, want deze druk is onmenselijk. Ik kan daar persoonlijk van getuigen.

Maar misschien is het de tijdsgeest. Kijk maar naar de manier waarop de boeren in Nederland druk uitoefenen. Net als hier worden tegenwoordig ministers thuis opgezocht. In de Verenigde Staten mobiliseerde een president druk om een democratische uitslag om zeep te helpen.

De bonden zouden zich moet realiseren dat de samenleving inmiddels bang is van de politie en daar iets aan moeten doen. De volgende punten spelen in het collectieve onderbewustzijn. De roof van 600 kg drugs uit het politiebureau door politiemensen. Politie mensen die veroordeeld zijn voor het onderling verdelen van geld van burgers. Politie betrokken bij mensenhandel. Politie die ‘vrijt’ in dienstwagen. Politieofficier die een verhouding heeft met moeder van crimineel. Politie de het hek van het bestuurscentrum open zet voor demonstranten.

Feit is ook dat de regering onmiddellijk een regeling moet treffen voor de vier politiemensen die bij het uitvoeren van hun werk arbeidsongeschikt zijn geraakt. De overheid toont zich steeds vaker onmenselijk, zoals bijvoorbeeld het geval van de vrouw die jaren terug, tijdens carnaval, onder een muur terecht is gekomen.

Punt is, er is een sociaal contract waardoor wij de regeringen en mensen die beslissen ruimte geven om beslissingen te nemen om het algemeen belang te dienen. Dit contract staat al langer onder druk door om allerlei redenen, niet in de laatste plaats corruptie – Family & Friends-, maar de vorm van de druk die ik hier aansnij, blaast het contract op en is er geen nieuw sociaal contract in het vooruitzicht. Het kan leiden tot een situatie waarin het land en organisaties onbestuurbaar worden en wij nog verder de afgrond in rollen. Denk maar aan landen als Sri Lanka en Suriname. Onder druk breekt alles. Eerder wees ik op het autodistrucief gedrag bij onze mensen. Ik adviseer mensen die onredelijke druk ervaren ook gewoon om op te stappen, want het moet van twee kanten komen. Makaku ta hunga ku su yu te ora e saka su wowo. Korda, mi a taha.

Miguel Goede

0 views0 comments

コメント


bottom of page