top of page

Hoe moet het landspakket verder uitgebouwd worden?

Hoe moet het landspakket verder uitgebouwd worden?

DRAFT 2.0

23 maart 2022

Hierboven heb ik het landspakket uitgelegd. De basis van het landspakket moet worden uitgebreid door het in te vullen als een nieuw sociaal contract, dat meer behelst dan de klassiek rechtsstaat, met een New Green Deal, inhoudende dat de samenleving gaat voor de energietransitie en dat de economie gestoeld zal zijn op de principes van de donut economie. Dit alles ingegeven door de klimaatcrisis.

In het domein van ‘de mens’ moet rekening gehouden worden met ongelijkheid c.q hervorming sociaal stelsel, de digital divide, de vergrijzing (ouderenbeleid en-zorg) en de problemen van jongeren (jongerbeleid; kindercrèche, cultuur, sport en spel).

In het domein van ‘de economie’ moet gewerkt worden aan een betekeniseconomie, ondernemerschap, food security, ontwikkelen van nieuwe sectoren als de ICT sector en alternatieve energie. Thans volgt het op een rijtje gezet.

De mens:

6. Zorg

7. Onderwijs

hervorming sociaal stelsel, de digital divide, de vergrijzing en de problemen van jongeren

Overheid

1. Financieel Beheer

2. Kosten en effectiviteit publieke sector

3. Belastingen

Economie

4. financiële sector

5. Economische hervormingen

donut economie

food security, ontwikkelen van nieuwe sectoren als de ICT sector en alternatieve energie

ICT & energy

Connectivity

Digital divide

Cyber security

8. Versterken rechtsstaat

Aandacht voor geopolitiek

Integriteit(skamer)

Nieuw sociaal contract

New Green Deal

Dr. Miguel Goede

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page