top of page

Het uitlijnen van het landspakket

Het uitlijnen van het landspakket

DRAFT 2.0

22 maart 2022

Wat zijn de verbanden tussen de acht gebieden van het landspakket? Het zijn geen acht to do-lijstjes maar drie zuilen (de mens, de overheid, de economie) die staan op de basis van een sterke rechtsstaat (gebied De mens (6. Zorg en 7. Onderwijs). De mens (1. Financieel Beheer, 2. Kosten en effectiviteit publieke sector,3. Belastingen.) Economie (4. Financial sector; 5. Economische hervormingen.)

De mens Overheid Economie

6. Zorg

7. Onderwijs

1. Financieel Beheer

2. Kosten en effectiviteit publieke sector

3. Belastingen 4. Financial sector

5. Economische hervormingen

8. Versterken rechtsstaat

Figuur 5: Het uitgelijnde landspakket

Eerst moet er een sterk fundament zijn anders staat de rest niet stevig. Uiteindelijk gaat het om de mens, maar overheid speelt een centrale rol in de organisatie en aansturen van de samenleving, het is het bestuursapparaat van de samenleving. De mens heeft behoefte aan zorg en moet gevormd worden tot burger die kan participeren in de economie. De gediversifieerde economie moet zinvolle banen creëren die inclusie van de mens mogelijk maken (Klomp & Maarhuis, 2018).

Bij verder reflecteren kan ook gesteld worden dat de rechtsstaat het fundament is, de overheid en de economie de pilaren en de bovenkant de mens.

De mens (People):

6. Zorg

7. Onderwijs

Overheid:

1. Financieel Beheer

2. Kosten en effectiviteit publieke sector

3. Belastingen Economie (Profit):

4. Financial sector

5. Economische hervormingen

8. Versterken rechtsstaat (Planet)

Figuur 6: Het uitgelijnde landspakket gericht op de mens

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page