top of page

Het regeerprogramma; wie schrijft die blijft

Het regeerprogramma; wie schrijft die blijft

DRAFT 2.0

3 februari 2022

Een regeerprogramma is een (ambtelijke) vertaling van het regeerakkoord. Deze norm is in de loop van de tijd ontstaan op Curaçao.

Op 14 juni 2021 werd het kabinet beëdigd. Zeven maanden later is er nog geen programma. Nu liet de minister president in een persconferentie zich ontvallen dat Stichting Overheidsaccountantsbureau de laatste hand legt aan het programma. Volgens mij had minister president geen ruchtbaarheid hier aan moeten geven. De betrokkenheid van het SOAB riep bij diverse mensen vraagtekens op. De essentie van de kritiek is dat het programma moet komen van de regering en het ambtelijk apparaat en niet van de accountant van de overheid.

De nieuwe directeur van het SOAB klom in de pen om zich te weren; SOAB helpt regering met redactie en bemoeit zich niet met de inhoud (Soab helpt regering met redacatie; Accountantsbureau heeft geen invloed op inhoud regeringsprogramma, 2022).

Volgens mij had het SOAB deze opdracht niet moeten aanvaarden. SOAB is ontstaan door de verzelfstandiging van het accountantsdiensten in 1994. Een van de belangrijkste beweegredenen was om lost te komen van het salarishuis van de overheid. De perceptie bestond dat de overheid op de arbeidsmarkt niet kon opboksen tegen de particuliere accountantskantoren. Het SOAB is dus een typisch product van de tijd van marktdenken. Het kantoor is de loop der jaren uitgegroeid onder anderen door diversificatie. De SOAB heeft dus een flinke payroll. Volgens mij heeft het SOAB tot nu toe een directeur gekend en is de huidige directeur, die pas is aangetreden, de tweede.

Wat ik mij kan herinneren, wordt SOAB niet gefinancierd op basis van een volledige subsidie of een andere vorm van gegarandeerd jaarlijks inkomen, maar op basis van uurtje-factuurtje. Ik heb op het internet geen jaarrekening kunnen vinden van deze organisatie. Dit systeem van financieren is pervers. Het creëert de drang om steeds meer uren te moeten of te willen maken net als bij alle andere accountantskantoren. Dit heeft zo vaak tot ongelukken geleid. De organisatie drijft af van de core business en biedt van alles aan:

• Advisory

• Assurance related services

• Operational audits

• Financial audits

• Corporate governance

• IT assurance & advisory

• Project management

Wat niet op het menu op hun website wordt vermeld, is werving- en selectie en assesment (van ambtenaren) ook tot de diensten behoren. En nu ook redactiewerkzaamheden.

Mijn punt is het volgende. Het is de basis van corporate governance: beleid en controle zijn gescheiden. In de loop van de jaren doet het SOAB veel meer dan controle. En met de financiele huishoudingen zelf van de diverse overheden is het nog altijd, na ruim 25 jaar, droevig gesteld volgens de rekenkamer en het Cft. Een tweede punt is, dat iedere schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden; met nadruk op schijn. Blijkbaar roept het voeren van redactie de schijn van verstrengeling op. Heeft SOAB zich niet onderdeel gemaakt van het probleem?

References

Soab helpt regering met redacatie; Accountantsbureau heeft geen invloed op inhoud regeringsprogramma. (2022, februari 2). Antilliaans Dagblad, p. 4.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page