top of page

Het kantelpunt in onze energietransitie

Het kantelpunt in onze energietransitie?

DRAFT 3.0

17 mei 2023

Op 15 mei 2023 ondertekend minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje met minister Rob Jetten. Het betreft een windpark op zee dat in 2035 5 gigawatt zal produceren maar reeds in 2026 zal de eerste pilot operationeel zijn (MoU met minister Jeten, 2023). Ook wordt 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het financieren van projecten in het kader van de energietransitie. Dagen eerder was er een op over de klimaatcrisis en de eilanden in het Caribisch gebied op Aruba. Het is ineens veel en het wordt nergens goed overzichtelijk en duidelijk uitgelegd. Toch is het voelbaar dat dankzij de Nederlandse visie en financiering een kantelpunt is bereikt. Op de een op de andere dag is het heropenen van de raffinaderij naar de achtergrond verdwenen. Het kwartje lijkt te vallen. Studenten gaan begrijpen wat ze moeten studeren en waarom. Investeerders gaan begrijpen wat de duurzame economie behelst en Curaçao begint de visie 2030, 2040 en 2050 te zien (Goede, 2023).

Kenmerken van een kantelpunt of omslagpunt is het punt waarop een situatie, systeem of proces een kritieke, onomkeerbare verandering ondergaat. Het ontstaat door kleine verschillen of accumulatie van veranderingen. Het treedt op wanneer de balans tussen krachten plotseling verschuift, resulterend in nieuwe toestanden, zoals groei, ineenstorting of maatschappelijke veranderingen. Het begrijpen van kantelpunten is belangrijk, omdat kleine veranderingen grote gevolgen kunnen hebben. Identificatie en begrip ervan helpen bij het voorspellen en beïnvloeden van ontwikkelingen en het nemen van beslissingen om ongewenste of positieve veranderingen te sturen.

Met andere woorden, als wij echt het kantelpunt hebben bereikt is de ingeslagen weg van de energietransitie onomkeerbaar. Er lijkt een nieuwe economische sector te ontstaan. Wij zijn er op een merkwaardige manier gekomen. Het is echter jammer dat wij het niet hebben bereikt door een eigen visie te ontwikkelen en te volgen maar dat Nederland met investeringen moest afdwingen (Fonsen voor economie en energie, 2023). Wij moeten dus wachten op een andere kans om te leren ons lot in eigen hand te nemen.

References

Fonsen voor economie en energie. (2023, mei 16). Antilliaans Dagblad, p. 3.

Goede, M. (2023). Vision Curacao 2030, RESET COVID-19. Retrieved from https://www.academia.edu/97853778/CURA%C3%87AO_2030_R_E_S_E_T_C_O_V_I_D_1_9

MoU met minister Jeten. (2023, mei 16). Antilliaand Dagblad, p. 1.

Miguel Goede

1 view0 comments

Comments


bottom of page