top of page

Het apparaat

Steeds meer ambtenaren geven het gewoon toe: het apparaat draait niet. Alles blijft liggen. Er ontstaan stapels en rijen. Hoe is het zo gekomen? Na 101010 kwam een nieuwe minister die zette de hele selectie van de ambtelijke top naast zich neer. "Ze zijn geel." Ze benoemde allemaal interim en nagenoeg politiek. Nagenoeg allemaal ongeschikt. Deze interims benoemden op hun beurt een zet vrienden die hem of haar in het zadel moesten houden. Het doel van deze kloekst is nu om hun positie te behouden. En ondertussen gebeurd er geen moer. De vraag is hoe los je dit nu op? Ik vrees dat dit niet meer is op te lossen.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page