top of page

Generatieconflict

DRAFT 3.0

4 mei 2023

Reeds in 2020 ben ik uitvoerig op dit onderwerp ingegaan (Goede, Society 5.0; We and I, 2020). De laatste tijd begint de aanhoudende en zelfs groeiende afkeer van millennials van babyboomers mij steeds meer op te vallen. Millennials zeggen zelfs deze hele generatie te willen wegvagen van de aardbodem. De babyboomer zou alles verpest hebben; het klimaat, het pensioenstelsel, de woningmarkt, wil maar geen plaatsmaken voor de jonge generatie en noem maar op. Wij kunnen nooit zaken over een kam scheren, dus ook de babyboomer niet. Maar laat ik eerst de generaties kort op een rijtje zetten.

De generatie van babyboomers tot de nieuwste generatie kan grofweg worden ingedeeld in de volgende groepen:

Babyboomers (geboren tussen 1946-1964): De babyboomers werden geboren in het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog en beleefden een tijd van grote economische groei en culturele verandering. Zij waren de grootste generatie tot aan de millennials. Deze generatie wordt geassocieerd met de burgerrechtenbeweging, de oorlog in Vietnam en de opkomst van rock-‘n-roll muziek. Veel babyboomers bereiken momenteel de pensioengerechtigde leeftijd en gaan met pensioen.

Generatie X (geboren tussen 1965-1980): Generatie X is de generatie die kwam na de babyboomers. Ze zijn geboren in een tijd van economische onzekerheid en politieke onrust, waaronder het einde van de Koude Oorlog en de opkomst van internet. Deze generatie wordt geassocieerd met grunge muziek, de opkomst van personal computers en de opkomst van kabeltelevisie. Veel leden van Generatie X bevinden zich momenteel in hun beste werkjaren.

Millennials of Generatie Y (geboren tussen 1981-1996): De millenniumgeneratie staat bekend als de eerste generatie die opgroeide met internet en smartphones. Ze worden ook gekenmerkt door hun diversiteit, waarbij een groter percentage van deze generatie zich als niet-blank identificeert in vergelijking met eerdere generaties. Deze generatie wordt geassocieerd met sociale media, de opkomst van de klus economie en de Grote Recessie. Veel millennials zijn momenteel tussen de 20 en 30 jaar oud.

Gen Z of iGen (geboren tussen 1997-2012): Gen Z is de generatie die na de millennials kwam. Ze worden ook wel iGen genoemd omdat ze de eerste generatie zijn die opgroeit met smartphones en sociale media als een integraal onderdeel van hun leven. Deze generatie staat bekend als digitaal onderlegd en sociaal bewust. Veel Gen Z’ers zijn momenteel tieners en begin twintig.

Generation Alpha (geboren in 2013 en daarna): De nieuwste generatie staat bekend als Generatie Alpha, en ze zijn nog erg jong. Deze generatie wordt geboren in een wereld die steeds digitaler en meer onderling verbonden wordt. Ze groeien ook op in een tijd van milieu-uitdagingen en een groter bewustzijn van sociale kwesties.

Elke generatie heeft unieke kenmerken en ervaringen die hun wereldbeeld vormen en de wereld om hen heen beïnvloeden.

In 2020 citeerde ik Hiller.

We bevinden ons samen in dit sociale en politieke moment, ongeacht je leeftijd. Dus laten we alsjeblieft een einde maken aan deze belachelijke focus op generaties? Grof gedrag en eigenbelang komen in elke leeftijd voor. Hetzelfde geldt voor samenwerking en empathie. Ik denk soms graag dat we collectief in het tijdperk van een nieuwe Verlichting leven en niet op het punt staan om snel terug te keren naar de Gilded Age. Maar in beide gevallen zullen we alleen maar boven dit moment uitstijgen of samen blijven vergaan. Het ligt misschien voor de hand, maar we moeten gedeelde lijnen bouwen en werken aan onze gemeenschappelijke belangen zonder aandacht voor leeftijd. De enige generatie waar we ons zorgen over zouden moeten maken, is degene die verantwoordelijk is voor al het leven en zal zijn. (Hillier, 2019)

Ik hoop dat dit nu doordringt bij de diverse generaties.

References

Goede, M. (2020). Society 5.0; We and I. University of Governance / Think Tank 5.0.

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Kommentare


bottom of page