top of page

Geen notie van motie

Op vrijdag 13 december 2013, terwijl ik wacht op het einde van de pianoles van mijn zoon, probeer ik de vergadering van de Staten, de dag daarvoor, op een rijtje te zetten. De totale vergadering heeft van maandag tot en met donderdag laat in de avond geduurd.

De begroting is natuurlijk goedgekeurd door het parlement. Daarvoor het de commissie financieel toezicht (Cft) reeds goedkeuring gegeven aan het voorstel. Aan het eind van de vergadering kwamen een aantal moties in stemming. Om de zaak goed te begrijpen moet vertelt worden, dat aan het begin van de vergadering de regering het regeerprogramma voor de komende jaren heeft aangeboden aan de Staten. De titel: "Speransa i konfiansa" (Hoop en vertrouwen. Twee moties zijn me bijgebleven. De motie om de minister SOAW op te dragen om de ambtelijke top die al zeven maanden thuis zit, zonder ooit gehoord te zijn, weer in functie te herstellen. Volgens mij is er geen enkel argument te bedenken waarom deze motie niet te steunen, maar de regeringspartijen steunen de motie niet. De rede? Het zou voor alle ambtenaren moeten gelden, het gelijkheidsbeginsel. Een tweede motie, om een nieuwe stichting die gelijk bij oprichting vijf ton aan subsidie heeft meegekregen en in korte tijd over 3.2 miljoen mag beschikken, aan te houden en eerst de Algemene Rekenkamer een onderzoek te laten verrichten, haalt het ook niet. De regeringspartijen zien er de noodzaak niet van in. Maar aan alles blijkt dat de coalitiepartijen er ook niet happy mee zijn, maar tot elkaar veroordeeld zijn. Het is wrang als men bedenkt dat de minister SOAW al maanden een staking van de cliënten van de sociale werkplaats tegen directie en bestuur steunt, maar zich niet hard maakt voor een miljoen extra subsidie om de vergoedingen te kunnen verhogen. Dus de mensen hebben voor niets gestaakt en hebben gelooft in de minister die ze niet alleen in de steek laat, maar wel stemt voor het weg geven van vijf ton aan een vage stichting. Bizar! Waar is de hoop en het vertrouwen voor de ambtenaar en de cliënten van de sociale werkplaats? Het regeerprogramma is binnen een week vervallen tot een niets zeggend documment, want de regering "does not walk the talk".

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page