top of page

Family & Friends vonnis

Family & Friends vonnis

DRAFT 2.0

27 februari 2022

Terwijl Rusland de Oekraïne binnen viel, dropte het hof in Willemstad een vonnis. Het betreft de zaak van de familieclan van de ex-minister van financiën tegen zijn opvolger. De eis was om zijn uitspraken op Facebook te rectificeren. Het gaat om twee uitspraken van de minister. Dat de dochter van de minister een twijfelachtige rol heeft gespeeld bij de werkzaamheden van een softwarebureau die software heeft ontwikkeld voor de belastingdienst. En dat haar vader een contract heeft gefixt op de valreep van zijn ministerschap, met door OVO voor Naf. 852.000 voor een periode van drie jaar. (Wat zou het integriteitsbureau kosten?) De eerste bewering had de minister nog voor de rechtszaak enigszins genuanceerd (Gijsbertha versus Silvania, 2022).

De uitspraak kreeg weinig aandacht in de media. Pas een dag later besteed een krant er aandacht aan. Ik denk dat het niet alleen te maken heeft met de oorlog in de Oekraïne, nog met het feit dat de nieuwe minister permanent in opspraak is en niet erg populair is.

De familie moest wel overtuigd zijn van hun zaak, want anders hadden ze deze niet aangespannen. De dochter verklaarde na de zittiing tegenover de pers, dat haar goede naam als integere professional was aangetast. (Er is een gelijkenis met de zaak en het vonnis van het statenlid, kanidaat minister, die wilde dat de rechter zijn integriteit toetste, maar ook hij kwam van een koude kermis thuis.) De rechter oordeelde anders. In het kort komt het vonnis erop neer dat de dochter weldegelijk een rol heeft gespeeld bij de werkzaamheden van het adviesbureau, en dat het contract tegen alle regels in, is gegund aan de dochter. Een opvallend detail is dat de ex-minister het niet zelf heeft getekend maar zijn collega minister en partijleider voor het karretje heeft gespannen, omdat hij meende zo een conflict of interest te omzeilen? Dat niet zolang geleden deze zelfde collega in grote problemen was geraakt vanwege ondertekenen van een wet waar er sprake was van een conflict of interest. Ik vraag mij af of deze mensen ook naar het cursus corporate governance van de hoogleraar aan de universiteit zijn geweest.

Wat leert ons deze zaak?

• Dat nepotisme, Family & friends geen fictie is maar een feit.

• Dat onze normen zo vervaagd zijn dat wij het niet meer herkennen en erkennen.

• Dat wij drogredeneringen opvoeren, zoals vertrouwensrelatie en als betrokkene maar een bul heeft, betreft het een professioneel en is het okay.

• Dat je zonder politiek niet meer wordt aangesteld. Solliciteren heeft geen enkele zin.

• Dat de media dit niet ziet en/of onderdeel is geworden van het systeem omdat men deze zaken, bijvoorbeeld dit vonnis, nauwelijks aandacht schenkt.

• Dat wij het verband niet zien tussen dit type gedrag, de desinteresse in opleiding en solliciteren (ook bij een hotel niet) en de brain-drain (gewoon niet meer terugkeren naar het eiland).

En dat van een linkse partij die ooit nog campange voerde met het slogan: “Schone handen.” En het gaat niet om deze case study, het gaat erom dat dit de norm is. Dit is al vastgesteld door de Algemene Rekenkamer (Algemene Rekenkamer Curacao, 2019). Hoe positief kan een mens blijven?

References

Algemene Rekenkamer Curacao. (2019, augustus). Aanbesteding; Ministeriebreed onderzoek naar afwijking van openbare aanbesteding conform geldend beleid en regels. Opgehaald van rekenkamercuracao.cw: https://www.rekenkamercuracao.cw/files/rapport_afwijking_openbare_aanbestedingen__1567164522.pdf

Gijsbertha versus Silvania, 202104064 (Gerecht in eerst aanleg op Curacao februari 24, 2022).

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page