top of page

Faciliteiten als beleidsinstrument

Faciliteiten als beleidsinstrument

DRAFT 1.0

23 april 2021

Faciliteiten, voorzieningen, infrastructuur, hoe wij het ook aanduiden, het is een beleidsinstrument. Het is zo voor de neus dat men het vaak niet ziet. Het gaat om het wegennet, vliegveld, haven, scholen, en ga zo maar door.

Een voorbeeld waar men niet bij stil staat zijn de sportfaciliteiten. Deze faciliteiten zijn een van de belangrijkste beleidsinstrumenten om het sportbeleid te implementeren. Wij herinneren ons nog de impact van toen het, tegenwoordig Enith Brigitha, zwembad door technische problemen lange tijd niet functioneerde. Ook herinneren zij ons toen het veld van het stadion Ergilio Hato beschadigd was, en dus niet gebruikt kon worden, als gevolg van een muziekfestival en het slepend geschil met de promotor over de reparatie van het veld. Het gevolg was dat de sporten, met name de competities bijna stil kwamen te liggen.

Met de COVID-19 crisis zien wij hoe de vaccinatiecentra een essentieel beleidsinstrument zijn. Zonder deze faciliteiten is de implementatie van het beleid bijna niet denkbaar. Nu is het eiland op de eerste plaats op de lijst van meest gevaccineerde landen ter wereld.

Wat verder opvalt is dat de overheid steeds meer sportfaciliteiten overlaat aan sport miljonairs (Hensley Meulens krijgt eigen honlbalpark, 2021; Startschot voor renovatie stadion Muizenberg, 2021). Daarmee geeft de overheid nog een belangrijk beleidsinstrument voor de inplementie van het sportbeleid uit handen. Is daar over nagedacht?

References

Hensley Meulens krijgt eigen honlbalpark. (2021, februari 19). Opgehaald van paradisefm.cw: https://paradisefm.cw/hensley-meulens-krijgt-eigen-honkbalpark/

Startschot voor renovatie stadion Muizenberg. (2021, januari 5). Opgehaald van antilliaansdagblad.com: https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/22912-startschot-voor-renovatie-stadion-muizenberg

Dr. Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page