top of page
Search
  • _

Faciliteiten als beleidsinstrument

Faciliteiten als beleidsinstrument

DRAFT 1.0

23 april 2021

Faciliteiten, voorzieningen, infrastructuur, hoe wij het ook aanduiden, het is een beleidsinstrument. Het is zo voor de neus dat men het vaak niet ziet. Het gaat om het wegennet, vliegveld, haven, scholen, en ga zo maar door.

Een voorbeeld waar men niet bij stil staat zijn de sportfaciliteiten. Deze faciliteiten zijn een van de belangrijkste beleidsinstrumenten om het sportbeleid te implementeren. Wij herinneren ons nog de impact van toen het, tegenwoordig Enith Brigitha, zwembad door technische problemen lange tijd niet functioneerde. Ook herinneren zij ons toen het veld van het stadion Ergilio Hato beschadigd was, en dus niet gebruikt kon worden, als gevolg van een muziekfestival en het slepend geschil met de promotor over de reparatie van het veld. Het gevolg was dat de sporten, met name de competities bijna stil kwamen te liggen.

Met de COVID-19 crisis zien wij hoe de vaccinatiecentra een essentieel beleidsinstrument zijn. Zonder deze faciliteiten is de implementatie van het beleid bijna niet denkbaar. Nu is het eiland op de eerste plaats op de lijst van meest gevaccineerde landen ter wereld.

Wat verder opvalt is dat de overheid steeds meer sportfaciliteiten overlaat aan sport miljonairs (Hensley Meulens krijgt eigen honlbalpark, 2021; Startschot voor renovatie stadion Muizenberg, 2021). Daarmee geeft de overheid nog een belangrijk beleidsinstrument voor de inplementie van het sportbeleid uit handen. Is daar over nagedacht?

References

Hensley Meulens krijgt eigen honlbalpark. (2021, februari 19). Opgehaald van paradisefm.cw: https://paradisefm.cw/hensley-meulens-krijgt-eigen-honkbalpark/

Startschot voor renovatie stadion Muizenberg. (2021, januari 5). Opgehaald van antilliaansdagblad.com: https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/22912-startschot-voor-renovatie-stadion-muizenberg

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page