top of page

Een streep onderzetten - Het belang van wegmarkeringen voor veiligheid op de wegen

Een streep onderzetten - Het belang van wegmarkeringen voor veiligheid op de wegen

DRAFT 5.0

1 augustus 2023

Op Curacao zijn we gewend aan goed onderhouden wegen en een hoog niveau van verkeersveiligheid. Maar de laatste tijd is er een zorgwekkende trend waar te nemen: steeds meer wegen worden vernieuwd zonder dat er verkeersstrepen worden aangebracht. Dit gebrek aan wegmarkeringen is niet alleen een ongemak voor weggebruikers, maar vormt ook een serieus gevaar voor de verkeersveiligheid. Het is de hoogste tijd om hier een streep onder te zetten.

Toen ik van de over de EEG-weg reed en merkte dat de asfalt laag was vernieuwd, maar er geen nieuwe verkeersstrepen waren aangebracht. Het leek dit misschien een incident, maar het probleem is wijdverspreid. Op verschillende wegen in het land zijn de verkeersstrepen simpelweg niet meer te vinden.

Dit gebrek aan wegmarkeringen leidt tot gevaarlijke situaties op de weg. Bestuurders hebben moeite om hun rijbaan te identificeren, vooral in het donker. Daarnaast kunnen onervaren bestuurders of mensen die niet bekend zijn met de weg (toeristen) in verwarring raken, waardoor het risico op ongevallen aanzienlijk toeneemt.

Het is alarmerend dat sommige chauffeurs die betrokken zijn geweest bij verkeersongevallen, vrijuit zijn gegaan omdat er geen duidelijke wegmarkeringen waren die de verantwoordelijkheid voor het ongeval zouden kunnen aantonen. Dit zou niet mogen gebeuren. De afwezigheid van verkeersstrepen mag niet leiden tot een vrijspraak bij ongevallen waarbij duidelijk sprake is van roekeloos of onverantwoordelijk rijgedrag.

Het gebrek aan wegmarkeringen lijkt inmiddels het nieuwe normaal te zijn geworden. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd, misschien zelfs als onderdeel van onze cultuur. Het is echter van cruciaal belang dat we ons bewust worden van de gevaren en de mogelijke consequenties hiervan. Het is niet alleen een kwestie van esthetiek; het gaat om mensenlevens en veiligheid op de weg.

Een paar jaar geleden werd de toenmalige minister van VVRP (Verkeer, Vervoer, Ruimtelijke Planning) met het probleem geconfronteerd―het ging over het asfalteren van de Carcasbaaiweg―en aangegeven dat er geen geld was voor verkeersstrepen. Hoewel de voorgaande minister wel onderzoek heeft laten uitvoeren naar de beste verf voor wegmarkeringen, is dit werk helaas verloren gegaan en zijn we beland in de huidige situatie.

Het is betreurenswaardig dat we ons nu lijken te bevinden in een situatie waarbij ons wegennet lijkt op een maanlandschap: gaten, kraters, hobbelig, onduidelijk en onveilig. We kunnen ons niet veroorloven om te blijven achterblijven op het gebied van verkeersveiligheid en infrastructuur.

Het is de hoogste tijd dat de overheid deze kwestie serieus neemt en voldoende middelen vrijmaakt om onze wegen weer veilig en overzichtelijk te maken. Het is van cruciaal belang dat wegmarkeringen niet worden verwaarloosd, maar als essentieel onderdeel van onze wegeninfrastructuur worden beschouwd.

Laten we een streep zetten onder deze zorgwekkende ontwikkeling en ervoor zorgen dat het eiland zijn reputatie als een land met goed onderhouden en veilige wegen behoudt. Verkeersveiligheid mag nooit in gevaar worden gebracht door het ontbreken van eenvoudige, maar vitale, verkeersstrepen op onze wegen. Laten wij hier een strep onder zetten. Het is tijd voor actie!

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page