top of page

Een generatie die heeft gefaald: Reflecties op corruptie en slecht bestuur

Een generatie die heeft gefaald: Reflecties op corruptie en slecht bestuur

DRAFT 3.0

13 juni 2023

In de nasleep van recente ontwikkelingen en met het oog op de situatie in ons land, is het moeilijk te ontkennen dat er een generatie is geweest die heeft gefaald. Velen van hen zijn net met pensioen gegaan of staan op het punt dit te doen. Ze hebben in het buitenland gestudeerd, waaronder Nederland, de Verenigde Staten en in de regio zoals Puerto Rico of Costa Rica. Dit alles werd mogelijk gemaakt door beurzen, gefinancierd met gemeenschapsgeld. Ze waren kinderen van het volk en hadden de kans om de hoogste functies in het land te bekleden, niet alleen in de publieke sector, maar ook in de private sector en het maatschappelijk middenveld.

Helaas moeten we nu constateren dat bij hun afscheid een verarmd en verdeeld land achterblijft. Wat ooit de Nederlandse Antillen was, met een economie gebaseerd op meerdere pijlers, is nu veranderd in een door en door corrupt land dat geteisterd wordt door corruptie en slecht bestuur. Deze problemen beperken zich niet alleen tot politieke corruptie, maar hebben ook alle sectoren aangetast en hebben geleid tot het uitblijven van economische groei gedurende meer dan 20 jaar. Zonder de steun van Nederland zou ons land de pandemie wellicht niet hebben overleefd.

Het is belangrijk om te begrijpen waar dit vandaan komt. Is het de tijdgeest van het neoliberalisme, met zijn nadruk op hebzucht? Het leidde tot Family & Friends en genieten van een bordjes soep.

Heeft de volgende generatie de juiste opvoeding, opleiding of rolmodellen gehad? Het is een vraag die we onszelf moeten stellen als we proberen de verwachtingen voor de nieuwe generatie in te schatten. Hoewel we optimistisch willen blijven en misschien hopen op een wonder, moeten we ook de harde realiteit onder ogen zien.

Het is duidelijk dat de nieuwe generatie geen betere opvoeding, opleiding of voorbeelden heeft gehad dan hun voorgangers. Zij zullen hun ouders thuis ook niet ter verantwoording roepen: “Pa of ma, hoe komt het dat jij/jullie het land zo voor ons hebben achtergelaten?” Dit roept de vraag op wat we van hen kunnen verwachten. Toch blijven we hoopvol en koesteren we misschien een sprankje hoop op positieve veranderingen. Maar we moeten erkennen dat de realiteit vaak anders is dan onze verwachtingen.

Het is nu van cruciaal belang om de lessen uit het verleden te leren en constructieve maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren. We moeten streven naar een transparanter en ethischer bestuurssysteem dat corruptie bestrijdt en verantwoordelijkheid afleggen bevordert. Bovendien moeten we investeren in de educatie en ontwikkeling van de nieuwe generatie, zodat zij beter zijn toegerust om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

We mogen de hoop niet verliezen, maar moeten tegelijkertijd realistisch zijn over de obstakels die voor ons liggen. Het is aan ons allen―burgers, leiders en de gemeenschap―om samen te werken en een betere toekomst na te streven. Het vergt inzet, verantwoordelijkheid en een collectieve inspanning om de fouten uit het verleden recht te zetten en te bouwen aan een sterker en rechtvaardiger land.

Laten we deze uitdaging aangaan met vastberadenheid en hoop, wetende dat verandering mogelijk is als we onze krachten bundelen en streven naar een gemeenschap die gedijt op integriteit, transparantie en een verantwoordelijk bestuur.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Creativiteit DRAFT 4.0 29 november 2023 Een van de vaardigheden van de Future of Work is creativiteit. Creativiteit houdt in dat je in staat bent om unieke oplossingen te bedenken en je perspectief ku

De volgende verkiezingen op Curaçao DRAFT 4.0 28 november 2023 De volgende verkiezingen op Curaçao. Nu de verkiezingen in Nederland maar ook elders hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld Argentinië, begi

Happy birthday ChatGTP DRAFT 4.0 27 november 2023 Op 30 november vieren we de eerste verjaardag van onze vriend ChatGPT, die de wereld heeft veroverd. In slechts één jaar hebben Chat en wij heel wat m

bottom of page