top of page

e-Estonia

e-Estonia

DRAFT 1.0

12 maart 2021

Ik hoorde de voorzitter van de verzelfstandigde kiesraad van Curaçao in een radio interview op radio Delta (10 maart 2021). Hij vertelt dat het jammer is dat wij niet meer gebruikmaken van stemmachines. Hij verwijst naar dan naar het stemmen via internet van Estonia en dat vele landen in de wereld, inclusief Nederland, dat als voorbeeld hebben. En dat Curaçao ook die kant uit moet. Hij vertelt dat hij aan alle politieke partijen een artikel hierover heeft gegeven. Ook aan zijn collega op Aruba had hij het artikel gezonden. Dat de minister president naar Estonia was gevlogen en dat sinds kort Estonia Aruba adviseert op het gebied van e-government en hij de indruk heeft dat er op Curaçao niet veel is gebeurd naar aanleiding van dat artikel.

Ik ben het roerend met hem eens en verwijs naar mijn publicatie uit 2019, waarin in Curaçao vergelijk met Estonia en Singapore (Goede, 2019).

References

Goede, M. (2019). E-Estonia: The e-government cases of Estonia, Singapore, and Curaҫao. Retrieved from www.academia.edu: https://www.academia.edu/38474810/E_Estonia_The_e_government_cases_of_Estonia_Singapore_and_Cura%D2%ABao?fbclid=IwAR3rhuNn5x5u50BiMjMplCo6vFHqjaJoDzZTfKMTD_of7ScOUvXoo85rxKc

Dr. Miguel Goede

1 view0 comments

留言


bottom of page