top of page

e-Dokter

e-Dokter

DRAFT 3.0

19 maart 2023-03-18

Orlando belde mij een dag eerder uit om mij uit te nodigen om rond acht uur in de studio te zijn om te praten over Vision Curaçao 2030. Uit mijn agenda blijkt weldra dat ik half negen een afspraak heb met de arts. Orlando denk natuurlijk dat ik het wel zal redden, maar ik weet beter. De volgende ochtend op weg naar de studio komt de boodschap van de dokter op mijn smartphone binnen om mij aan de afspraak te herinneren.―Het medisch centrum heeft een online applicatie waar de patiënt zelf een afspraak boekt en via berichten wordt geïnformeerd.―Ik stuur een bericht terug dat ik mogelijk iets verlaat ben. Ik heb niet de illusie dat het bericht gelezen zal worden.

Na het programma haast ik mij naar de afspraak en herkt de zuster mij en ze leek op de hoogte van het feit dat ik te laat zou zijn. Ze verzocht mij om dicht bij de deur van de dokterskamer plaats te nemen. Ze verzocht mij wel om via mijn telefoon een verwijsbrief van mijn huisarts te regelen. Daarna ging ik even mijn e-mails afwerken, om te beginnen die aan mijn huisarts over de verwijsbrief. Terwijl ik werk hoor ik de stem van de dokter. Ik was nog niet klaar of ik werd naar binnen geroepen. Het was verwarrend want ik zag de dokter nergens, maar ik hoorde zijn stem. Ik zag alleen een vrouwelijke collega. Ik kreeg in de gaten dat de dokter op het beeldscherm van zijn PC te zien was. Ik ken de dokter persoonlijk en al een lange tijd. Ik herinner mij dat hij mij had uitgelegd dat hij soms voor zijn accreditatie in het buitenland zit. Dus begroeten wij elkaar hartelijk. Samen met zijn collega hier en hij waarschijnlijk in Nederland voerden ze de anamnese. Hij schrijft twee pilletjes voor en wil na een maand weer evalueren en wil daarom ook een bloedonderzoek als nulmeting. Wij waren dus snel klaar. Ik vraag om het recept. De doktoren herinnerden mij dat het al digitaal bij de bokita lag.

Slecht een ding kon beter. Bij de apotheek was niet goed doorgegeven welke dokter het recept had geschreven en moest dat met SVB worden geklaard. Ik kreeg pillen voor twee dagen mee en daarna zou men het hebben uitgezocht. Zo moest ik twee dagen later toch weer naar de botika.

Dit geval laat zien dat op sommige plekken zaken wel veranderen en dat technologie en mensen die zich daar aan aanpassen een belangrijke rol in vervullen. Helaas snappen veel mensen op vele andere plekken dit niet.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page