top of page

Doedel

Op 14 September, zaterdag belt mijn vader op. We bellen niet vaak. We zien elkaar op afgesproken tijden. Hij is niet blij met de talkshow 2121, sinds ik op 1 september ben gestopt. Tja, maar je vader is altijd een fan.

Hij heeft het over het boek van Emile Wijntuin over Doedel. Wat weet ik eigenlijk van deze man, behalve het feit dat hij een standbeeld heeft op het kerkhof bij Kolebra Berde? En toch stel ik voor om een lezing over hem te houden. Ik Google en vind het volgende:

"Louis Doedel

Louis Alfred Gerardus Doedel (Paramaribo, 26 juli 1905 – aldaar, 10 januari 1980) was een Surinaams vakbondsbestuurder.

Doedel doorloopt de ULO school. In de jaren twintig van de 20e eeuw wordt hij zich bewust van de armoede, werkloosheid en sociale ongelijkheid in de Surinaamse samenleving. Zelf gaat hij in 1928 naar Curaçao, omdat daar meer en beter betaald werk te vinden is. Op Curaçao werkt hij bij de belastingdienst.

Het is op dit eiland dat Doedel zijn eerste politieke activiteiten ontplooit. "Waarheen", een artikel in de nieuwjaarskrant van zijn hand, is een aanklacht tegen het koloniale bewind in Suriname."

Ik denk aan Anton de Kom en eigenlijk vind ik mezelf ook een beetje een martelaar.

0 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page