top of page
Search
  • _

Doedel

Op 14 September, zaterdag belt mijn vader op. We bellen niet vaak. We zien elkaar op afgesproken tijden. Hij is niet blij met de talkshow 2121, sinds ik op 1 september ben gestopt. Tja, maar je vader is altijd een fan.

Hij heeft het over het boek van Emile Wijntuin over Doedel. Wat weet ik eigenlijk van deze man, behalve het feit dat hij een standbeeld heeft op het kerkhof bij Kolebra Berde? En toch stel ik voor om een lezing over hem te houden. Ik Google en vind het volgende:

"Louis Doedel

Louis Alfred Gerardus Doedel (Paramaribo, 26 juli 1905 – aldaar, 10 januari 1980) was een Surinaams vakbondsbestuurder.

Doedel doorloopt de ULO school. In de jaren twintig van de 20e eeuw wordt hij zich bewust van de armoede, werkloosheid en sociale ongelijkheid in de Surinaamse samenleving. Zelf gaat hij in 1928 naar Curaçao, omdat daar meer en beter betaald werk te vinden is. Op Curaçao werkt hij bij de belastingdienst.

Het is op dit eiland dat Doedel zijn eerste politieke activiteiten ontplooit. "Waarheen", een artikel in de nieuwjaarskrant van zijn hand, is een aanklacht tegen het koloniale bewind in Suriname."

Ik denk aan Anton de Kom en eigenlijk vind ik mezelf ook een beetje een martelaar.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page