top of page

Diploma-inflatie en de ontsporing van het Antilliaseringsbeleid

Diploma-inflatie en de ontsporing van het Antilliaseringsbeleid

DRAFT 1.0

1 Juli 2021

Dit is een vervolg op het stuk over het ontsporen van het Antillianiseringsbeleid (https://www.linkedin.com/pulse/talento-en-de-ontsporing-van-het-dr-miguel-goede/?trackingId=TWVQd0LUR4yWzDw0rnmFNQ%3D%3D).

Ik heb deze term niet zelf bedacht. Diploma-inflatie is het verschijnsel dat doordat men steeds meer en steeds hogere diploma's haalt een diploma verhoudingsgewijs steeds minder waard wordt. Of het minder waard worden van een diploma bijv. omdat bekend wordt dat de eraan gestelde eisen steeds lager worden.

Het CBS publiceerde de volgende infogram over opleiding van de werkende bevolking op Curaçao.

De begeleidende tekst stelt: De grootste groep van werkenden (57052) op Curaçao heeft een hogere opleiding genoten (37%). 33% van de werkenden heeft een lagere opleiding. Mensen met een lagere opleiding zitten in de leeftijdscategorie 45 jaar en hoger. De mensen met een hogere opleiding zitten in de categorie 25 tot en met 44%. Mensen tussen de 15 en de 24 jaar geniet vaak nog onderwijs, al dan niet gecombineerd met werk, dus het opleidingsniveau van deze groep verandert met de tijd..

Vele mensen denken dat dit prachtige cijfers zijn. Ik heb daar vraagtekens bij. Het is niet voor niets dat dit schrijven begin met diploma inflatie. Verder is het tegenwoordig not done om te spreken van “lagere” opleiding. Wij spreken van “anders” of “praktische” opgeleiden (Marianne Zwagerman: noem iemand NOOIT meer laagopgeleid, 2018). Deze cijfers illustreren ook dat er een tekort is aan vakmensen op alle gebied (Pieter Derks over de kenniseconomie en de ware helden van deze tijd, 2017). Ik weet niet wat deze cijfers zeggen over buitenlanders werkzaam zijn de bouw- en andere sectoren.

Het is moeilijk verdere conclusies trekken als er geen vergelijking is met andere landen, met name in de regio. Ook heb ik geen historische cijfers; hoe was het bijvoorbeeld in het jaar 2000?

Relateer het aan opleidingsniveau aan het reële GDP, de werkloosheid, de arbeidsproductiviteit en het GINI-coëfficiënt dan blijkt wij al decennia lang geen significante economische groei kennen, de werkloosheid, met name de jeugdwerkloosheid erg hoog is, onze arbeidsproductiviteit erg laag is, de ongelijkheid een van de hoogste is in de regio. Deze cijfers werden ons door de voorzitter van het Cft, Gradus weer voor gehouden (Gradus, 2021).

Maar dit is niet alleen het gevolg van diploma-inflatie. Het heeft ook te maken met bestuurskracht en patronage en nepotisme. Daar ligt ook de oplossing: het bestrijden van corruptie en het meer volgen van meritocratische principes. Het Vervroegde Vrijwillig Uittreden is een kans, maar als wij ervaren ambtenaren met een kennis en ervaring vervangen door jongeren met een papiertje zijn wij verder van huis. Het is pijnlijk om te stellen maar het niveau van het apparaat is gedaald tot het niveau van MBO (https://www.linkedin.com/pulse/vervroegd-vrijwillig-uittreden-vvu-curacao-dr-miguel-goede/).

References

Marianne Zwagerman: noem iemand NOOIT meer laagopgeleid. (2018, April). Opgehaald van www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=COL2_qoYOr4&t=29s

Pieter Derks over de kenniseconomie en de ware helden van deze tijd. (2017, juni). Opgehaald van www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=330xnoXWBc4

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page