top of page

Democratie 3.1

De laatste dagen wordt veel gesproken over democratie.  Dat is niet nieuw. Democratie is onderwerp van discussie, al meer dan 2000 jaar.  Democratie is niet statisch maar ontwikkelt zich steeds verder. En toch zijn er stellingen die de laatste dagen worden geponeerd die erg simpel zijn. Zo wordt gesteld dat democratie is: regeren door de meerderheid die beslissingen neemt in een openbare vergadering van het parlement. 

Zonder direct op de stellingen in te gaan, wil ik enkele punten naar voren brengen. Prime Minister Churchill stelde: "It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried."  Met andere woorden democratie is niet perfect en niet af. President Lincoln definieerde democratie als: "government of the people, by the people for the people."

Dit brengt mij op het volgende. Democratie is:

Een way of life van een samenleving

Een procedure

Een uitkomst

De samenleving omarmt de democratische waarde.  De wetten en regels zijn een uiting van de democratische way of life. Deze ziijn per definitie niet perfect en niet volledig. Onderdeel van deze regels is dat: de meerderheid beslist, maar rekening houdt met de minderheid.  Want de minderheid van vandaag is misschien de meerderheid van morgen.  Dat hebben we op Curacao ook gezien toen "No" de meerderheid werd, nadat lange tijd "Si" de meerderheid was.  Ook toen was misschien niet goed omgegaan met de minderheid. Ik stel het hier even simpel.  Dus democratie is meer dan de meerderheid beslist. Als dat zo zou zijn, is er sprake van tyranie van de meerderheid.

Democratie kent zijn wetten, regels en procedures.  Zo zijn er regels over hoe het parlement beslist. Maar er zijn gevallen dat de inhoud van het besluit belangrijker is dan de procedure: "content over form".  Een voorbeeld: zo is er tijdens de tweede verkiezing van President Bush van alles misgegaan, met name in de staat Florida.  Gore had het resultaat kunnen blijven aanvechten.  Maar hij stelde de democratie (the way of life) hoger dan de democratische procedure.

Als derde punt. Een land waar er democratisch wetten, regels en procedures zijn, maar veel sociale onrechtvaardigheid is, is niet democratisch qua uitkomst.

Met andere woorden: democratie is meer dan 50% plus een. Dus in een discussie alleen uitgaan van democratie als procedure is simplistisch. 

Terug naar Lincoln.  De droom van democratie is om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het besturen.  Dat was nog nooit in de geschiedenis mogelijk.  Met de ontwikkeling van de ICT, wordt het meer betrekken van burgers steeds meer mogelijk (democratie 3.0).  Maar het is meer dan een technische vraagstuk.  De burger moet opgeleid worden om deze verantwoordelijkheid in de democratische samenleving te dragen. Dus een vak democratie op school is noodzakelijk.

In de huidige situatie op Curacao lijkt het mij dat de Minister-President naar het parlement moet stappen om na te gaan of zijn demissionair kabinet nog steun heeft.  Hij zou de democratie een dienst bewijzen.

Een laatste opmerking.  Een regering heeft een dashboard net als een auto of een vliegtuig.  Op de wijzers kunnen we zien wat de effecten zijn van regeringsbeleid.  Ik noem een aantal meters: economische groei, betalingsbalans, deviezenvoorraad, werkloosheid, jeugdwerkloosheid, begrotingstekort, criminaliteit, aantal onderstandtrekkers, aantal toeristen.  Dus het is niet zo moeilijk om vast te stellen of beleid werkt of niet.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page